Sissejuhatus käitumisteraapiasse (ABA) ja selle kasutamine töös autistlike ja muude erivajadustega lastega

Avaldaja Nevel Tosso
09.06.2020

Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele, autistlike lastega töötavatele spetsialistidele, õpetajatele, lapsehoidjatele ja lapsevanematele

 

Kursuse sisu

 

Koolitusel tutvustatakse käitumisteraapia (ABA – Applied Behavior Analysis) põhimõtteid ja nende rakendamist nii erivajadustega laste kui ka tavalaste õpetamisel. Koolitaja toob palju näiteid oma praktikast töös nii tava kui ka autistlike lastega nii Londonist kui Budapestist. Lisaks kasutatakse teooria ilmestamiseks ka videosalvestusi teraapiast. Seminaris osalejatel on võimalik tuua näiteid oma tööst ja osaleda aruteludes.
Koolitusel käsitletavad teemad:

1) käitumisteraapia ajalugu, suhte loomine, sarrustamine ja karistamine;
2) õpetamine ja põhioskused;
3) käitumise funktsioonid, töö probleemse käitumisega.

 

Õpiväljundid

 

Koolituse läbinu:

1) loob ja toetab suhet autistliku lapsega;
2) kasutab premeerimist;
3) analüüsib probleemse käitumise põhjuseid ja loob lahendusi;
4) kohandab õpetatavat lapsele.

Alusharidus
Õpetaja, Direktor, Lapsevanem, Muu
Tartu, Kastani 39
6 akadeemilist tundi
130 € + km
29.07.2020
29.07.2020
Nevel Tosso
5081737
nevel@luwi.ee