Lugemis-ja kirjutamiseelduste ja oskuste arendamine koolieelses eas PÄRNUS

Avaldaja Nevel Tosso
03.08.2020

Koolitaja Valli Vilu käsitleb antud koolitusel järgmisi koolitusi:
 
1) lugema ja kirjutama õppimise eelduste (eakohane suuline kõne, käe peenmotoorika, silma ja käe koostöö, rütmitaju ning foneemikuulmine jm) kujundamist;
2) osaoskuste (häälikanalüüsi- ja sünteesioskus jm) kujundamist;
3) lugemis- ja kirjutamisoskuste kujundamist.

Õpiväljundid


Koolituse läbinu:
1) mõistab lugemis- ja kirjutamisvalmiduse kujunemise seaduspärasusi;
2) oskab pädevalt luua tingimusi lugemis- ja kirjutamiseelduste ja oskuste tekkeks, muutes protsessi lastele huvitavaks ja kaasahaaravaks. 

Muu info

Koolituse hind sisaldab paljundatud materjale ja kohvipause. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.

Alusharidus
Õpetaja, Direktor, Huvijuht, Noorsootöötaja, Lapsevanem, Õpilane, Muu
Pärnu
6 Akadeemilist tundi
90 € + KM
28.08.2020
28.08.2020
Nevel Tosso
5081737
nevel@luwi.ee