Positiivse õpikeskkonna loomine ja tervist säästev tööviis

Avaldaja Piret Tegova
21.09.2020

Koolitusel osalemise tingimus on, et osaleja töötab õpetaja ametikohal osalise või täistööajaga, ning on pedagoogina/ õpetajana kantud ka EHIS’esse.

Koolitusele registreerimine toimub Hitsa keskkonnas https://koolitus.edu.ee/training/4535

I õppepäev (7 ak. tundi)

 • Õpetaja roll õpilase ööpäevas
 • Õpetaja õpikeskkonna liidrina ja meeskonna juhina
 • Koostööoskused suhtlemises lapsega seotud isikutega
 • IKT vahendid õpikeskkonna loomisel ja enesearengu toetamisel. Veebirakenduse Google Classroom tutvustus. Ettevalmistus materjalide, rühmatööde ja iseseisva töö üles laadimiseks ja kasutamiseks.

II õppepäev (7 ak. tundi)

 • Agressiivse käitumise ümberraamistamise ja peegeldamise oskus
 • Tõhusad suhtlemisoskused ja edukas konfliktide ennetamine klassiruumis
 • Argessiivse käitumisega toimetulek
 • Juhtumianalüüsi metoodikad

III õppepäev (7 ak. tundi)

 • Enesekehtestamise põhivormid, sõnalised ja mittesõnalised kehtestamisvahendeid, toimetulek manipulatiivsete käitumisviisidega
 • Toetavad mina kaitsed
 • Stressi faasid, ennetamine ja toimetulek

IV õppepäev (7 ak. tundi)

 • Läbipõlemise tunnused, ennetamine ja toimetulek
 • Eneseväärtustamine, selle mõju tervisele ja toimetulekule
 • Tervist säästev ajaplaneerimine

Iseseisev töö (12 tundi): eneseanalüüs 1 – mina õpetaja ja klassimeeskonna juhina, eneseanalüüs 2 – minu tervisekäitumine

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 40 akad tundi (1,5 EAP), millest 14 akad t on auditoorset ja 14 akad t praktilist tööd (4 õppepäeva a` 7 tundi) ja 12 akad t iseseisvat tööd

Õppekava on välja töötatud koostöös Tiina Kallavusega.

Pepleri 4, Vaksali 7, Tartu
kell 10-16.45
04.11.2000
25.11.2000
Piret Tegova
7361548
piret@rahvaylikool.ee