E-kursus "Kiirlugemine"

Avaldaja Esta Pilt
11.01.2021

Kursuse läbiviija: Jaan Mikk, emeriitprofessor
Kursus toimub täielikult veebipõhiselt TÜ Moodle'i keskkonnas tegevuskava järgi.
Kokku 8 moodulit.
Õppetöö käigus õppijad kiirlugemisprogrammi 5.1 abil
1. Teevad lugemiskiiruse ja omandamiskiiruse teste
2. Harjutavad kiirlugemise võtteid
a) tagasivaatamiste vähendamine,
b) nägemisvälja suurendamine,
c) silmaliikumiste kiirendamine,
d) keskendumisvõime tugevdamine jt.
Arvutiprogramm salvestab kõikide testide ja harjutuste tulemused ja näitab õppijatele nende lugemisoskuse arengujooni.
PS. Kiirlugemisprogramm 5.1
1. Esitab erinevatel viisidel tekste kiireks lugemiseks
2. Esitab nende omandamistaseme mõõtmiseks küsimusi ja kontrollib antud vastuste õigsust.
3. Sisaldab umbes 200 teksti koos küsimustega nende sisu kohta.
4. Võimaldab harjutamisel kasutada ka lugeja enda tekste.
5. Võimaldab tekstide esitusviisi kohandada sobivaks igale lugejale.
6. Sisaldab kaks lugemise abiharjutust.
7. Salvestab kõikide lugemisharjutuste tulemused.
8. Näitab iga lugeja arengujooni.
9. Küsib lugejate hinnanguid ja ettepanekuid rakenduse edasiseks arendamiseks.
10. Sisaldab kasutajajuhendi.
Eesti keel (emakeel), Kirjandus
Õpetaja
Tartu Ülikooli Moodle keskkond veebipõhiselt
52 tundi
120
08.02.2021
27.04.2021
Esta Pilt
5228028
Esta.pilt@ut.ee
Harno logo