Õuesõpe: aktiivsed ja arendavad tegevused õues Tartus

Avaldaja Nevel Tosso
13.01.2021

Lastele meeldib õues olla ning väliskeskkonnas õppimine on üks võimalus mitmekesistada õpetamismeetodeid,  tuua lapsi reaalsele elule lähemale ning kasutada õpikeskkonda õppevahendina. Lisaks parandab õues viibimine nii laste kui õpetajate tervislikku seisundit ja vähendab stressi.


Koolituse käigus tutvustame lõimitud liikumistegevuste läbiviimise võimalusi õues ning jagame mõtteid ja märkame, kuidas kasutada õue või avalikku ruumi õpikeskkonnana ning läbi viia kunstitegevusi õues.

Osalejad tutvuvad lapsest lähtuva kasvatuse põhimõtetega ja oskavad kasutada olemasolevaid võimalusi mitmekesisemalt.
 

Sihtgrupp

Täiendusõppeks lapsehoidjatele,  lasteaiaõpetajatele, õpetajaabidele, laste- ja asenduskodude personalile, lapsevanematele ning teistele lastega tegelejatele.

Koolituse sisu

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

1) Lühidalt liikumisalased üldteadmised–  arusaamad ja teadmised, mis on seotud liikumisega, enesekontrolli, hügieeni, ohutuse, terminoloogia ja mõistete valdkonnaga;
2) liikumismängud – praktilisi näiteid erinevas vanuses lastega;
3) ainetevaheline lõimimine – kuidas siduda erinevaid ainevaldkondi liikumisega õues;
4) lapsest lähtuva kasvatuse põhimõtted ja õppimist toetava keskkonna loomine ning olemasolevate võimaluste kasutamine;
5) kunstitegevused õues-natuurist joonistamine, trükitehnika loodusliku materjaliga, loodusliku materjali kasutamine loovmängus;
6) Laste omaalgatuse ja loova mõtlemise toetamine.

Algõpetus, Alusharidus
Õpetaja, Direktor, Huvijuht, Noorsootöötaja, Lapsevanem, Õpilane, Muu
Tartu, Kastani 39
6 akadeemilist tundi
75 € + km
03.05.2021
03.05.2021
Nevel Tosso
5081737
nevel@luwi.ee
Harno logo