Eneseteadlikkus professionaalina ja enda arengu kavandamine

Avaldaja Signe Reppo
20.01.2021

Sisu:
*Minu kui professionaali alustalad - millest lähtun ja millele toetun oma töös?
*Mis mõjutab inimestega töötavat spetsialisti tema töös, millest enda osas teadlik olla?
*Minu kui spetsialisti kompetentsid - kuidas oma erinevatest kogemustest märgata ja esile tuua oma töös vajalikke oskusi, kust tulevad minu kompetentsid?
*Enda professionaalse arengu kavandamine - millest lähtuda, karjääriarengu plaan.

Koolitaja Anna Gramberg on töötanud karjäärinõustamise valdkonnas 2013.aastast, koolitanud karjääriplaneerimise ja eneseanalüüsi teemadel nii noori kui ka täiskasvanuid ning jaganud väljatöötatud metoodikaid teistele karjäärispetsialistidele. Magistrikraad psühholoogias, omab karjäärinõustaja tase 6. kutset, Eesti Karjäärinõustajate Ühingu juhatuse liige.

Täielikult e-õpe

Registreerumise link:

https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AR.ID&id_ay_toimumine=65373&systeemi_seaded=10,1,12,1&sessioon=0

Aiandus, Ajalugu, Algõpetus, Alusharidus, Bioloogia, Disain ja käsitöö, Eesti keel (emakeel), Eesti keel (võõrkeel), Ehitus, Energeetika ja automaatika, Erialakeel, Erivajaduslik, Füüsika, Geograafia, Haridustehnoloogia, Iluteenindus, Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, Informaatika, Inglise keel, Inimeseõpetus, Kaevandamine, Kalandus, Kaubandus, Keemia, Keemiline töötlus, Kehaline kasvatus, Keskkonnakaitse, Kirjandus, Kodundus, Kunst, Käsitöö, Laevandustehnika, Lennundustehnika, Logistika, Loodusõpetus, Majandus, Matemaatika, Meediatehnoloogiad, Meediaõpetus, Mehaanika ja metallitöötlus, Merendus, Metsandus, Militaarõpe, Muusika, Muusika ja esituskunstid, Prantsuse keel, Puitmaterjalide töötlus, Põllumajandus, Rootsi keel, Saksa keel, Soome keel, Tehnoloogiaõpetus, Tekstiili- ja nahatöötlus, Tervishoid ja sotsiaalteenused, Toiduainetöötlus, Transporditehnika, Transpordivahendite juhtimine, Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus, Vara- ja isikukaitse, Vene keel (emakeel), Vene keel (võõrkeel), Veterinaaria, Äriteenused, Õigusteenused, Ühiskonnaõpetus
Õpetaja, Direktor, Huvijuht, Noorsootöötaja, Lapsevanem, Õpilane, Muu
Toimumine täielikult e-õppes
5 tundi
69
05.02.2021
05.02.2021
Signe Reppo
73759595, 5201846
signe.reppo@ut.ee
Harno logo