Tallinna Vaba Waldorfkool pakub tööd

Avaldaja Olev Ojap
10.07.2019

Tallinna Vaba Waldorfkool

ootab oma sõbralikku seltsi täiendust:

klassiõpetajat (5. klassile),

muusikaõpetajat (9.-12. klassile),

väikeklassi õpetajat (7. klassile)

eelkooli õpetajat,

eesti keele õpetajat võõrkeelena,

huvikooli koordinaatorit.

Eeldame huvi waldorfpedagoogika vastu ja valmisolekut end täiendada.

Sooviavaldust ja CV-d ootame

aadressile tallinn@waldorf.ee

Lisainfo telefonil 51 47 054

Tuulemaa 12, Tallinn
10.07.2019
10.08.2019