Huvijuht

Avaldaja Miia
15.01.2020

Saku Gümnaasium kuulutab välja konkursi huvijuhi kohale.
Huvijuhi tööülesanded:
Põhikooli ürituste kavandamine ning koordineerimine, koostöö ülekooliliste ürituste juures teise huvijuhiga.
Huvi- ja ringitegevuse kavandamine ning koordineerimine.
Õpilasesinduse töö juhendamine.

Saku
15.01.2020
05.02.2020
Miia Siidra
6718000
kool@saku.edu.ee