Narva-Jõesuu Kool pakub tööd

Avaldaja Narva-Jõesuu Kool
16.07.2020

Narva-Jõesuu Kool (J.Poska 36; Narva-Jõesuu) kuulutab välja õpetajate vabade ametikohtade täitmiseks konkursi:

 • Eesti keel 0,40 ametikohta
 • Matemaatika 0,35 ametikohta
 • Klassiõpetaja 0,4 ametikohta
 • Keemia 0,20 ametikohta
 • Tööõpetus (tüdrukud ja poisid) 0,75 ametikohta
 • Füüsika 0,20 ametikohta
 • Kehaline kasvatus 1 ametikoht
 • Loodusõpetus (HEV õpilased) 0,15 ametikohta
 • Matemaatika (HEV õpilased) 0,20 ametikohta
 • Eesti keel (HEV õpilased) 0,20 ametikohta
 • Inglise keel (HEV õpilased) 0,25 ametikohta
 • Inimeseõpetus (HEV õpilased) 0,05 ametikohta
 • Muusika (HEV õpilased) 0,08 ametikohta
 • Vene keel (HEV õpilased) 0,15 ametikohta
 • Kunst (HEV õpilased) 0,08 ametikohta
 • Tööõpetus (HEV õpilased) 0,15 ametikohta

 

Õpetajad saavad tööle asuda alates 1.septembrist 2020.a.

Nõutav on eesti keele oskus tasemel C-1 (vene emakeelega õpilaste kool) ja õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastavus.

Avalduse koos lisadokumentidega palume esitada 10.augustiks 2020.a.

Avaldusele palume lisada: CV; isikut tõendava dokumendi koopia; kvalifikatsiooni ja keeletaseme vastavust tõendavate dokumentide koopiad; kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Algõpetus, Eesti keel (võõrkeel), Füüsika, Inglise keel, Inimeseõpetus, Keemia, Kehaline kasvatus, Kunst, Loodusõpetus, Matemaatika, Muusika, Tehnoloogiaõpetus, Vene keel (emakeel)
J.Poska 36, Narva-Jõesuu linn
16.07.2020
10.08.2020
Narva-Jõesuu Kool
3599731
njkk@njkk.ee