Tulemusi otsingule "õppekava"

Kogukonnad

 • Õpiraskustega õppija õppetegevuste toetamine IKT abil (baaskoolitus)

  Õpiraskustega õppija õppetegevuste toetamine IKT abil (baaskoolitus)

  ...koostab sobivaid õppematerjale oma aines tööks õpiraskustega õppijaga (ISTE 2.c) (ISTE 4.b) - osaleb oma pädevuse piires õppijale individuaalse õppekava koostamisel (ISTE 2.c) Koo...

 • Erivajadusega laps tavakoolis 5

  Erivajadusega laps tavakoolis 5

  ...äägitakse kaasamise eeldustest, individuaalse õppekava koostamise põhimõtetest. Tutv...te kaasamise eeldusi. Harjutada individuaalse õppekava koostamist ja universaalse õp...koostab erivajadusega õpilasele individuaalse õppekava ühes õppeaines 1-2 nädala lõi...

 • e-kursus Animatsioon 5

  e-kursus Animatsioon 5

  Uue õppekava järgi tuleb juba põhikoolis õpetada õpilastele digitaalset kunsti.  E-kursus tutvustab õpetajatele joonisanimatsiooni loomist kasutades programme Windows Movi...

 • Arvutiga joonistamine 9

  Arvutiga joonistamine 9

  Riikliku õppekava järgi puutuvad õpilased juba põhikoolis kokku digitaalse kunstiga. Õppimisüritus tutvustab vabavaralise joonistusprogrammi Inkscape kasutamist. Arvutigraaf...

 • Arvutiga joonistamine 8

  Arvutiga joonistamine 8

  Riikliku õppekava järgi puutuvad õpilased juba põhikoolis kokku digitaalse kunstiga. Õppimisüritus tutvustab vabavaralise joonistusprogrammi Inkscape kasutamist. Arvutigraaf...

 • e-kursus Animatsioon 4

  e-kursus Animatsioon 4

  Uue õppekava järgi tuleb juba põhikoolis õpetada õpilastele digitaalset kunsti.  E-kursus tutvustab õpetajatele joonisanimatsiooni loomist kasutades programme Windows Movi...

 • Kriitiline mõtlemine ja kriitiline refleksioon 2014/2015

  Kriitiline mõtlemine ja kriitiline refleksioon 2014/2015

  ...rstood backward.”Søren Aabye Kierkegaard Antud kogukond hõlmab 2013/2014 õppeaasta kevadsemestril TallinnaÜlikooli andragoogika bakalaureuseõppe õppekava KAN 6023 "Kritiilinemõtlemine...

 • Arvutiga joonistamine 7

  Arvutiga joonistamine 7

  Riikliku õppekava järgi puutuvad õpilased juba põhikoolis kokku digitaalse kunstiga. Õppimisüritus tutvustab vabavaralise joonistusprogrammi Inkscape kasutamist. Arvutigraaf...

 • Õpiraskustega õppija õppetegevuste toetamine IKT abil (pilootkoolitus)

  Õpiraskustega õppija õppetegevuste toetamine IKT abil (pilootkoolitus)

  ...a koostab sobivaid õppematerjale oma aines tööks õpiraskustega õppijaga (ISTE 2. C) (ISTE 4.b)- osaleb oma pädevuse piires õppijale individuaalse õppekava koostamisel (ISTE 2. C) Kool...

 • Erivajadustega laps tavakoolis 4

  Erivajadustega laps tavakoolis 4

  ...äägitakse kaasamise eeldustest, individuaalse õppekava koostamise põhimõtetest. Tutv...te kaasamise eeldusi. Harjutada individuaalse õppekava koostamist ja universaalse õp...koostab erivajadusega õpilasele individuaalse õppekava ühes õppeaines 1-2 nädala lõi...

 • Veel 34 tulemust samast kategooriast
Haridus- ja Noorteamet