Tulemusi otsingule "õppekava"

Kogukonnad

 • Loovus ja kaasaegsed tehnoloogiad Jõõpre PK

  Loovus ja kaasaegsed tehnoloogiad Jõõpre PK

  ...haridustehnoloogilised pädevused. Kursus toetab II taseme pädevusi. Õppekava Loovus Loovuse äratamise meet...Esitlustarkvara Prezi Mõistekaardi tarkvara Mindomo Loovtöö ja riiklik õppekava Loovtöö esilemise vahendid Pi...

 • Loovus ja kaasaegsed tehnoloogiad VHK-s

  Loovus ja kaasaegsed tehnoloogiad VHK-s

  ...e haridustehnoloogilised pädevused. Kursus toetab II taseme pädevusi. Õppekava Loovus Loovuse äratamise meet...Esitlustarkvara Prezi Mõistekaardi tarkvara Mindomo Loovtöö ja riiklik õppekava Loovtöö esilemise vahendid Pi...

 • Loovus ja kaasaegsed tehnoloogiad PKGs

  Loovus ja kaasaegsed tehnoloogiad PKGs

  ...haridustehnoloogilised pädevused. Kursus toetab II taseme pädevusi. Õppekava Loovus Loovuse äratamise meet...Esitlustarkvara Prezi Mõistekaardi tarkvara Mindomo Loovtöö ja riiklik õppekava Loovtöö esilemise vahendid Pi...

 • Erivajadustega laps tavakoolis

  Erivajadustega laps tavakoolis

  ...äägitakse kaasamise eeldustest, individuaalse õppekava koostamise põhimõtetest. Tutv...laste kaasamise eeldusi.Tutvuda individuaalse õppekava koostamise põhimõtetega.Harju...tega õpilaste toetamine koolis, individuaalne õppekava 4. nädal (04.02 - 10.02) Univ...

 • Kriitiline mõtlemine ja kriitiline refleksioon 2013

  Kriitiline mõtlemine ja kriitiline refleksioon 2013

  “The irony of life is that it is lived forward but understood backward.”Søren Aabye Kierkegaard Antud kogukond hõlmab 2011/2012 õppeaasta kevadsemestril TallinnaÜlikooli andragoogika bakalaureuseõppe õppekava KAN 6023 "Kritiilinemõtlemine ja kriitiline refleksioon" aine läbivaid üliõpilasi

 • E-kursus Animatsioon 1

  E-kursus Animatsioon 1

  Uue õppekava järgi tuleb juba põhikoolis õpetada õpilastele digitaalset kunsti.  Õppimisüritus tutvustab õpetajatele joonisanimatsiooni loomist kasutades programme Windows...

 • Animatsioon 2

  Animatsioon 2

  Uue õppekava järgi tuleb juba põhikoolis õpetada õpilastele digitaalset kunsti.  Õppimisüritus tutvustab õpetajatele joonisanimatsiooni loomist kasutades programme Windows...

 • Kriitiline mõtlemine ja kriitiline refleksioon 2012

  Kriitiline mõtlemine ja kriitiline refleksioon 2012

  “The irony of life is that it is lived forward but understood backward.”Søren Aabye Kierkegaard Antud kogukond hõlmab 2011/2012 õppeaasta kevadsemestril TallinnaÜlikooli andragoogika bakalaureuseõppe õppekava KAN 6023 "Kritiilinemõtlemine ja kriitiline refleksioon" aine läbivaid üliõpilasi

 • Ettevõtlusõpe

  Ettevõtlusõpe

  ...Õpikud ja veebikeskkonnad Edulood Õpi teistelt Toetavad ettevõtmised MAJANDUS- JA ETTEVÕTLUSÕPETUS   Gümnaasiumi riiklik õppekava Gümnaasiumi aineraamat...

 • Keskkond põhikooli projekt- ja loovusõppes

  Keskkond põhikooli projekt- ja loovusõppes

  Põhikooli riiklik õppekava sätestab põhiharidusstandardi, mille lahutamatuks osaks on  läbivad teema...otud teemadele käsitlema ka läbivaid teemasid mahus, mis aitab saavutada  õppekavas kirjeldatud õpitulemusi. Kä...

 • Veel 34 tulemust samast kategooriast
Haridus- ja Noorteamet