Tulemusi otsingule "füüsika"

Uudised

  • Kristi Semidor

   Eesti riik suurendab haridusobjektide ehitamist

   ...dusasutustele. 4,6 miljonit krooni on planeeritud Eesti Teaduste Akadeemia peahoone korrastamiseks, 2,3 miljonit krooni Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi hoone renoveerimis...

   30. September 2010

   • Maire Tänna

    Loodusõpetus 7. klassile. Sissejuhatus füüsikasse ja keemiase

    ...stab uues põhikooli riiklikus õppekavas sätestatud õppe- ja kasvatustegevuse eesmärke ja põhimõtteid. Õpik annab piisavad algteadmised ja oskused füüsika ja keemia õppimiseks järgneva...

    20. September 2010

    • Kristi Semidor

     TÜ Teaduskooli kursused 2010.-2011. õppeaastal

     ...a/või e-posti vahendusel.Alanud õppeaastal pakume kursusi matemaatika, füüsika, keemia, programmeerimise, bi...odade programmKoostöös TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna ning Eesti Füüsika Seltsiga on käivitumas uus õp...

     09. September 2010

     • Kristi Semidor

      Tallinna Ülikool ja Tallinna Reaalkool kinnitavad koostööd

      ...oliga on jõudmas konkreetsema kinnituseni. Tänaseks on Matemaatika ja Loodusteaduste Instituudil ja Reaalkoolil olnud tihe koostöö nii keemia kui füüsika õpetamisel – õpilased kasutav...

      01. September 2010

      • Kristi Semidor

       Tallinna tehnikaülikool ja Tartu ülikool loovad tuumaenergia õppekava

       Tartu ülikooli tuumaenergeetika õppekava loomise töörühma juht ja füüsika instituudi direktor Marco Kirmi sõnul on õppekavad valmimisjärgus ning tagatud rahastusega sihtasutuse Archim...

       19. August 2010

       • Kristi Semidor

        Täiendav vastuvõtt Tallinna Ülikooli

        ...uulutatud välja täiendav vastuvõtt pedagoogika (loodusteaduste suund), füüsika ja informaatika erialade baka...eesti keele ja kirjanduse õpetaja, eesti keele kui võõrkeele õpetaja, füüsikaõpetaja, geograafiaõpetaja, ke...

        17. August 2010

        • Kadri Stenseth

         Ainevaldkond „Loodusained“

         ...teaduslike ainete (bioloogia, füüsika, geograafia ja keemia) õppimi...laste tehnoloogiline pädevus. Füüsikateadmised loovad teoreetilise...õtmine, mõõtühik, mõõteriist, füüsikaline suurus, mõõtesilinder, pi...tihedat koostööd matemaatika, füüsika, bioloogia, keemia, ajaloo ja...

         02. Juuli 2010

         • Kristi Semidor

          Kirjandi eest said maksimumpunktid 77 lõpetajat

          Matemaatika riigieksamit sooritas tänavu 4498 eksaminandi ning maksimumtulemuse said neist 81. Keemia eksamit sooritas 2054 inimest ja füüsika eksamit 717.Populaarsemad riigieksamid o...

          21. Juuni 2010

          • Kadri Stenseth

           Valdkond „Loodusained“ - õppeainete valikkursused

           ...gümnaasiumi keemias, geograafias, füüsikas, matemaatikas ja teistes õpp...e ülevaate keemiliste protsesside füüsikalistest alustest ja põhilistes...eme tüübi ja molekulidevaheliste (füüsikaliste) jõudude mõju ainete oma...si, kuid need võivad anda ka uusi füüsikalisi teadmisi. Kursuse õppesi...

           14. Juuni 2010

           • Kadri Stenseth

            Valdkond „Loodusained“ - üldosa

            ...sutades teadmisi bioloogilistest, füüsikalis-keemilistest ja tehnoloogi...bsp; kasutab bioloogias, keemias, füüsikas ja geograafias omandatud süs...a, geograafia (loodusgeograafia), füüsika ja keemia. Kursused jagunevad...ste omandamine bioloogilistest ja füüsikalis-keemilistest süsteemidest...

            14. Juuni 2010

           • Veel 76 tulemust samast kategooriast
           Harno logo