Tulemusi otsingule "füüsika"

Uudised

  • Kadri Stenseth

   Valdkond „Loodusained“ - füüsika

   5. Füüsika 5.1. Üldalused 5.1.1....ppe-eesmärgid Gümnaasiumi füüsikaõppega taotletakse, et õpilane: 1) teadvustab füüsikat kui looduse kõige üldisemaid...õisted: loodus, loodusteadus, füüsika, vaatleja, nähtavushorisont,...ruse printsiip, relativistlik füüsika. Praktilised tööd ja IKT rak...

   14. Juuni 2010

   • Kadri Stenseth

    Valdkond „Loodusained“ - interdistsiplinaarsed valikkursused

    ...ilasi õppima sügavuti nii keemia, füüsika, bioloogia kui ka geograafia...lja valdkonda: keemia, bioloogia, füüsika ning geograafia. Moodulid on...ndurite ja täiturite ehitust ning füüsikalisi toimeprintsiipe; 3) os...Geomeetrilised, matemaatilised ja füüsikalised mudelid. Simulatsioonimu...

    14. Juuni 2010

    • Kadri Stenseth

     Valikaine „Riigikaitse“

     ...elvad, kodanikukaitse, keskkonnakaitse;3)  eesti keel – terminoloogia, töö õigustekstidega, suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;4)  füüsika – ballistika, massihävitusrel...

     09. Juuni 2010

     • Kristi Semidor

      Mõtestatud tegevus tagab Kuristiku gümnaasiumis toredad kehalise kasvatuse tunnid

      ...tjad, poliitikud on iga-aastased külalised meie koolis.Tähtsal kohal on kehalise kasvatuse integreerimine teiste õppeainetega. Keemia, bioloogia, füüsika, inimeseõpetus, ajalugu jne o...

      02. Juuni 2010

      • Kristi Semidor

       1,4 miljoni krooni eest viiakse ellu 18 teadust populariseerivat projekti

       ...e projektide hulka kuulusid veel Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liidu projekt “Terviklik tehnoloogiaõpetus”, millele eraldati 200 000 krooni ja Eesti Füüsika Seltsi poolt koordineeritava...

       25. Mai 2010

       • Kristi Semidor

        Leonardo da Vinci leiutiste näitus avatud vaid mai lõpuni

        ...ele muidugi meeldiskõik, mida sai katsuda, keerata, pöörata, vändata jne, aga hea oli paljude mudelite peal näidata lastele lihtsaid mehaanika ja füüsika algtõdesid. "LEONARDO DA VIN...

        20. Mai 2010

        • Kristi Semidor

         Üksteist väliseesti noort saab toetust õpinguteks kodumaal

         ...stri-, rakenduskõrgharidus- ja kutseharidusõppes alustab õpinguid üks noor. Erialadest on esindatud eesti ja soome-ugri filoloogia, informaatika, füüsika, majandus, maastikuehitus, tu...

         04. Mai 2010

         • Kristi Semidor

          Tulekul on Tartu Ülikooli teaduslaager

          ...külalistepäev toimub 15. juulil. Igal laagripäeval on oma temaatika – füüsika, bioloogia, materjaliteadus,...ja tehnoloogiateaduskond. Laagrit korraldavad TÜ teaduskool ning Eesti Füüsika Selts. Sama meeskond korralda...

          22. Aprill 2010

          • Kristi Semidor

           Algab riigieksamite nädal Vikerraadios

           ...illist on "Huvitaja" kodulehel http://www.vikerraadio.ee/huvitaja võimalik panna end abituriendi rolli ning lahendada eksamiülesandeid. Teha saab füüsika, keemia, bioloogia, ühiskonna...

           19. Aprill 2010

           • Kristi Semidor

            Algab teine Prantsuse-Eesti teaduskuu

            ...tud tulemustest. Kuni aprilli lõpuni kestva teaduskuu üritused keskenduvad energiatemaat ikale, mida käsitletakse läbi erinevate distsipliinide: füüsika, keemia, nanotehnoloogia, bio...

            08. Aprill 2010

           • Veel 76 tulemust samast kategooriast
           Harno logo