Tulemusi otsingule "gümnaasium"

Õppevara

 • Pakkefail sisaldab 11.klassi trigonomeetria töölehti(4 varianti) ja jooniseid õppimiseks ja kordamiseks arvutiklassis programmi GeoGebra kasutamisega.

  harjutus,...Piret Toomeste02. Oktoober 2012Vaatamisi: 1607 Ava
 • Pakifail sisaldab ülesannete lehte trigonomeetria kordamiseks 11.-12. klassile ja GeoGebraga tehtud jooniseid iga ülesande esitluseks.

  esitlus, harjutus,...Piret Toomeste02. Oktoober 2012Vaatamisi: 1704 Ava
 • Gümnaasiumi praktilise eesti keele kursuse metoodika emakeeleõpetajale. Sisu: 10. klassi 1. vihiku esimese teema tunnijaotusplaan. Loeng peetud 24. augustil...

  videoMartin Ehala11. November 2011Vaatamisi: 1893 Ava
 • Gümnaasiumi praktilise eesti keele kursuse metoodika emakeeleõpetajale. Sisu: 10. klassi 1. vihiku esimese teema tunnijaotusplaan. Loeng peetud 24. augustil...

  videoMartin Ehala11. November 2011Vaatamisi: 1329 Ava
 • Gümnaasiumi praktilise eesti keele kursuse metoodika emakeeleõpetajale. II osa. Sisu: keeleteadmiste õpetamine, vihikute ülesehitus, materjali järjestus. Loeng...

  esitlus, videoMartin Ehala11. November 2011Vaatamisi: 1155 Ava
 • Gümnaasiumi praktilise eesti keele kursuse metoodika emakeeleõpetajale. I osa. Sisu: kursuse üldsuunitlus, peaeesmärgid, sisemine loogika ja peamised ohud....

  esitlus, teabeallikasMartin Ehala11. November 2011Vaatamisi: 1196 Ava
 • Uue gümnaasiumi eesti keele kursuse "Keel ja ühiskond" tutvustus. Martin Ehala loeng, peetud 24. augustil 2011 Viljandi Maagümnaasiumis maakonna...

  esitlusMartin Ehala11. November 2011Vaatamisi: 1128 Ava
 • Gümnaasiumi uue eesti keele ainekava tutvustus ja üldpõhimõtted. Metoodika üldsuunised ja ainetevaheline lõiming. Loeng peetud 24. augustil 2011 Viljandi...

  videoMartin Ehala11. November 2011Vaatamisi: 1308 Ava

Uudised

  • Laura Vetik

   Eesti õpilased noppisid rahvusvaheliselt bioloogiaolümpiaadilt medaleid

   Eesti õpilasi saatsid võistkonna juhendajatena Tartu ülikooli vivaariumi juhataja Sulev Kuuse, TÜ doktorandid Rudolf Bichele ja Mark Gimbutas ning TÜ arstiteaduskonna verivärske lõpetaja Uku-Laur Tali. Sulev Kuuse sõnul oli tänavusel olü...

   Märksõnad: bioloogia, olümpiaad, gümnaasium

   01. August 2017

   • Madli Leikop

    Kooliga on rohkem rahul väikeste põhikoolide ja suuremate gümnaasiumite õpilased

    Rahulolu seostub pigem õpilaste hoolsuse ning usuga oma võimetesse ülesannetega hakkama saada. „Õpilaste üldine hinnang oma koolile on tugevalt seotud sellega, kui toetavana kogetakse oma õpetajate käitumist,“ märkis haridus- ja teadu...

    Märksõnad: rahuloluuuring, põhikool, gümnaasium

    07. November 2016

    • Laura Vetik

     Õppekeeleerandit taotlenud gümnaasiumide noorte keeleoskus on hea ja paraneb

     Erandit taotlenud gümnaasiumide lõpetajate eesti keele oskus olnud läbi aastate reeglina hea või väga hea. Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumis, Tallinna Linnamäe Vene Lütseumis, Tallinna Mustjõe Gümnaasiumis ja Tallinna Tõnismäe...

     Märksõnad: vene keel, eesti keel võõrkeelena, gümnaasium, haridusministeerium

     17. September 2015

     • Laura Vetik

      Võru Gümnaasium on valmis uksi avama

      Pikk protsess, mille erinevates etappides on osalenud väga paljud inimesed, väärib direktori Karmo Kurvitsa arvates koolipere sügavat kummardust. „Ühiste pingutuste tulemusena saab valminud koolist kindlasti Võrumaa, aga miks mitte ka terve Lõuna-Eesti...

      Märksõnad: Võru, gümnaasium, rekonstrueerimine

      14. August 2015

      • Laura Vetik

       Abiturientidel algab riigieksamite periood eesti keele eksamitega

       Eksamiperiood lõppeb 21. mail matemaatika riigieksamiga. Eesti keele riigieksam on kaheosaline ning sellega mõõdetakse funktsionaalset lugemis- ja kirjutamisoskust. Lugemisosas valib õpilane ühe alustekstide komplekti ja lahendab selle põhjal 2–4 ana...

       Märksõnad: eesti keel, kirjand, eksamid, gümnaasium, innove

       27. Aprill 2015

       • Laura Vetik

        Kuidas Soome koolis õpitakse?

        Autor: Ingrid Maadvere, Gustav Adolfi Gümnaasiumi haridustehnoloog Külastatud koolideks olid Munkiniemi kool, Järvenpää gümnaasium ja Olari kool, kus eelkõige oli vaatluse all gümnaasium ja IKT. Õppekavadest Soomes Põhjalikult sain tutvud...

        Märksõnad: soome, IKT, gümnaasium, tehnoloogia

        21. Aprill 2015

        • Madli Leikop

         Kõrgkoolid soovivad tihedamat koostööd gümnaasiumidega

         Kõrgkoolide esindajad kinnitasid, et enim tuleks koolis pöörata tähelepanu tulevaste üliõpilaste üldoskuste kujundamisele. Mõned näited takistustest akadeemilisse ellu sujuva ülemineku ees on abiturientide nõrgemapoolne ajaplaneerimi...

         Märksõnad: huvitav kool, mõttekoda, gümnaasium, kõrgkool

         24. Aprill 2014

         • Madli Leikop

          Gümnasistid tippettevõtetesse praktikale

          Koolivaheajal teevad andekad keskkooliõpilased tõsised sammud tulevase karjääri suunas, teavitab MTÜ Praktikum Eesti oma pressiteates. Viie päeva jooksul tehakse tutvust unistuste ametikohtadega. Siiski ei jää asi vaid vaatlustasandile. Noored...

          Märksõnad: Praktikum, 21. kool, praktika, gümnaasium, elukutsevalik, karjäär

          17. Märts 2014

          • Madli Leikop

           Valmisid gümnaasiumi valikkursuste õppekomplektid

           Gümnaasiumi õppekava matemaatika ja loodusainete valdkonna uued valikkursused on mõeldud tänapäeva teaduse ja tehnoloogia saavutuste ja rakenduste tundmaõppimiseks koolis. Õppematerjalide loomisesse panustasid TTÜ, TLÜ, TÜ, Kaitseväe ...

           Märksõnad: valikkursus, gümnaasium, keemia, füüsika, loodusteadused, Eesti Teadusagentuur, TeaMe

           13. Juuni 2013

           • Merje Pors

            Mis tekitab koolilõpetajate kullasaju?

            On nüüdsed õpilased püüdlikumad ja targemad kui vanasti või piisab keskkooli kuldmedaliga lõpetamiseks varasemast vähemast vaevast? Teemat uuris Priit Pullerits Postimehe nädalalõpulisas Arter. Foto: Koolielu arhiiv

            Märksõnad: kuldmedal, abituurium, gümnaasium

            25. Juuni 2012

           • Veel 39 tulemust samast kategooriast

           Vestlusringid

           • Hindamine gümnaasiumis

            Kas keegi oskab lihtsate sõnadega selgeks teha, kas gümnaasiumiõpilasel või mõni kursuse-tsükli hinne "2" olla või pevad 12.klassi lõpuks kõik tsüklihinded rahuldavad olema? Hurjutada paluks mitte, sest muidu on asjad korras, aga ühe ainega palju maadlemist.

            Märksõnad: tsüklihinne, gümnaasium, hindamine, hinne

           Kogukonnad

           Kasutajad