Keel:
Eesti
Loomise aasta:
2012
Vanusevahemik:
14-15 a
Statistika:
vaadatud 3141 korda
kasutatud 3393 korda
lemmikuks märkimisi 0
kollektsiooni lisamisi 1

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Hapnik


Õppematerjali tüüp: esitlus
Autor: Helen Kaljurand
Avaldaja: Helen Kaljurand
30. Jaanuar 2012

8. klassis peab õpilane ainekava kohaselt saama teemat hapniku ja vesiniku teemat õppides põhjalikuma ettekujutuse oksüdeerumis- (sh põlemis-) protsessidest ja teema raames käsitletavate ainete kõige põhilisematest omadustest. Õpitakse seostama oksiidide valemeid vastavate keemiliste elementide oksüdatsiooniastmetega ning omandatakse esmane ettekujutus reaktsioonivõrrandite koostamise põhimõtetest. Selle teema üheks tähtsamaks eesmärgiks on rajada alus keemias kasutatava sümboolika mõistmiseks ja rakendamiseks. Õppesisu kohaselt on teema hapnik, selle omadused ja roll põlemisreaktsioonides ning eluslooduses (hapnik kui oksüdeerija). Põlemisreaktsioonid, oksiidide teke. Oksüdatsiooniaste. Oksiidide nimetused ja valemite koostamine. Oksiidid igapäevaelus. Ühinemisreaktsioon. Lihtsamate põlemisreaktsioonide võrrandite koostamine ja tasakaalustamine. Eeltoodust lähtudes on esitluse sisukord: hapniku leidumine; õhk; hapniku sisalduse määramine õhus (katse video); hapniku sisalduse määramine õhus (katse joonis); hapniku füüsikalised omadused; hapniku keemilised omadused; mõisted ; hapniku esinemine ja lihtainete omadused; hapniku allotroobid; hapniku saamine (jaotus); fotosüntees; hapniku saamine; hapniku kogumine (demonstratiivse videovaatamiseks on vajalik internetiühendus!); hapniku kindlakstegemine; hapniku kasutamine; animatsioon hapnikust (vaatamiseks on vajalik internetiühendus!).
 
Õpetajale tunnis kasutamiseks