Keel:
Eesti
Loomise aasta:
2011
Vanusevahemik:
0-0 a
Statistika:
vaadatud 874 korda
kasutatud 608 korda
lemmikuks märkimisi 0
kollektsiooni lisamisi 0

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Kommunikatsioonipass


Õppematerjali tüüp: teabeallikas
Autor: Linnu Mae
Avaldaja: Hene Binsol
24. Märts 2015

Juhendmaterjal toimetuleku- ja hoolduskooli õpetajatele. Kommunikatsioonipass on igapäevane töövahend õpetajale, terapeudile, kasvatajale, abiõpetajale ja isiklikule abistajale, st kõigile lapsega kokku puutuvatele isikutele. Kommunikatsioonpass koostatakse lapsele, kellel puudub küllaldane kõne oma igapäevavajaduste väljendamiseks ja õppetöös osalemiseks. Kommunikatsioonipassi võib koostada ka kõnet kasutavale lapsele, kui lapse kõnekasutus on eriline või lapse käitumine on millegi poolest probleemne (autismispektriga lapsed). Lapse kommunikatsioonipass on informatiivne materjal just neile inimestele, kes lapsega igapäevaselt kokku ei puutu, pass võimaldab valida õiget reageerimist ja õiget kommunikatsioonivormi või -viisi. Õppematerjali väljaandmist on toetanud Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine” kaudu.
 
Kommunikatsioonipass (edaspidi ka k-pass) koostatakse inimestele, kes ise ei suuda erinevatel põhjustel edastada enda kohta informatsiooni ja oma vajadusi. Kommunikatsioonipassis kirjeldatakse erivajadustega laste ja täiskasvanute isikukeskset infovahetamise viisi konkreetse kommunikatsiooniprobleemidega isiku ja „teenuste“ vahel, mida kasutatakse lasteaias, koolis, hoolekandeasutuses ja kodus. Kommunikatsioonipassi põhimõtted esitleda isikut positiivselt ja personaalselt, mitte tuua esile ainult probleeme ja vaegusi; anda ja saada isiku kohta adekvaatset teavet; tuua välja isiku domineerivaid omadusi (näiteks eriline lõbusus); kirjeldada võimalikult täpselt suhtlemisvõtteid, mis aitaksid kommunikatsioonipassi omanikul ennast adekvaatselt väljendada; anda kommunikatsiooniprobleemidega inimestega töötavatele spetsialistidele oluline teave kui töö- vahend kliendikeskseks lähenemiseks; aidata kõigil ümbritsevatel inimestel isikut paremini mõista, võimaldada interaktsiooni; esitada võimalikult täpselt isiku ootusi suhtlemisele ja kohtlemisele.

    Erivajaduslik