Keel:
Eesti
Loomise aasta:
2011
Vanusevahemik:
7-12 a
Statistika:
vaadatud 4814 korda
kasutatud 2730 korda
lemmikuks märkimisi korda
kollektsiooni lisamisi 0

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Pallimängude voldikud I-II kooliastmele


Õppematerjali tüüp: teabeallikas
Autor: Marina Mäetalu
Avaldaja: Marina Mäetalu
27. Veebruar 2012

Voldikud - abimaterjal pallimängude õpetamiseks/õppimiseks kehalise kasvatuse tunnis.
 

Üldist. Pallimängud moodustavad väga suure osa I-II kooliastmes mängitavatest sportmängudest. Enim mängitakse rahvastepalli ja pesapalli saalivarianti, kindlasti on mängitavate mängude hulgas ka jalg- ja korvpall. Vähem mängitakse võrkpalli (esitab kõrgemaid nõudeid kehaliste võimete osas), saalihokit ja indiacat (mängud on vähem tuntud ja nõuavad spetsiaalseid mänguvahendeid). Pallimängud kui võistkondadevahelised jõukatsumised on emotsionaalsed ja huvitavad, eeldavad meeskondlikku tegutsemist, üksteise toetamist ja kaasaelamist, arendavad laste füüsilisi võimeid ja oskusi ning teoreetilisi teadmisi. Kõik see loob pallimängude näol hea võimaluse kehalise kasvatuse tundide sisustamiseks ja mitmekesistamiseks.

Eesmärk. Pallimängude kohta on ilmunud palju raamatuid ja trükiseid ning samuti on võimalik leida materjali internetist. Samas, aga puudub nende hulgast materjal, mis oleks lühike, kompaktne ning lihtsalt ja ülevaatlikult esitatud. Näiteks reeglite seletused on pikad ja äärmiselt üksikasjalikud (koolitingimustes pole see vajalik), samuti on vähe illustreerivat materjali varustuse osas. Vajadus koolis pallimänge ülevaatlikult ja lühidalt kajastada on olemas nii õpilaste kui ka õpetajate suhtes. Pallimängude voldikuid võib edukalt kasutada ka vanemates klassides ning kindlasti on materjali võimalik uute pallimängude näol ka edasi arendada.

Voldikute kaudu saab lastes kinnistada pallimängude teoreetilisi teadmisi ning neid võib edukalt kasutada näiteks tunnist vabastatud õpilaste tundide sisustamisel ja iseseisvaks tööks kodus. Tähtis koht on voldikutel ka pallimängu propageeriva ja iseseisvat harjutamist soodustava materjalina. Ideaalne oleks, kui voldikud saaks anda kõigile tunnis osalevatele õpilastele, kui hakatakse mingit pallimängu õppima. See annab õpilasele võimaluse ka iseseisvalt ja sõpradega koos tunnivälisel ajal voldiku järgi harjutada ning sealt vajalikku informatsiooni saada.

Voldikust. Õppematerjalina on esitatud 7 voldikut: 1. Rahvastepall 2. Pesapall 3. Korvpall 4. Jalgpall 5. Võrkpall 6. Indiaca 7. Saalihoki

Voldiku ülesehitus on kõigi alade puhul ühesugune ning kajastab järgmist: 1. Vahendid ja väljak 2. Lühidalt mängu reeglitest 3. Juurdeviivad mängud ja harjutusvara 4. Ajaloost 5. Mängu tuntud tegijad

Loodan, et voldikust kujuneb õppematerjal, mida kasutavad hea meelega ja huviga nii õpetajad kui ka õpilased. Pall mängu! Koostaja Marina Mäetalu

    Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

    Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

    Kehaline kasvatus

    Harno logo