Keel:
Eesti
Loomise aasta:
2007
Vanusevahemik:
11-15 a
Statistika:
vaadatud 3378 korda
kasutatud 1397 korda
lemmikuks märkimisi 0
kollektsiooni lisamisi 0

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Loodusõpetuse lisamaterjalid


Õppematerjali tüüp: harjutus
Autor: Sirje Aher, Ave Loigu, Eha Kuuskler, Kadi Lukanenok, Maie Lõiv, Enn Pärtel, Mai Saal, Marika Säre, Kersti Tillo, Helen Tuusti
Avaldaja: Hene Binsol
31. Märts 2015

Materjalid on koostatud ESF projekti "HEV õppevara koostajate koolitus" (2005-2007) raames. Loodusõpetuse töölehed on koostatud vastavalt riikliku lihtsustatud õppekava loodusõpetuse 6.-9. klassi ainekavale (vt www.ut.ee/curriculum/HEV/lihtsustatud). Uues ainekavas koondab loodusõpetus füüsika, keemia, bioloogia ja geograafia teemavaldkondi. Valitud on sellised teemad, mille tundmine annab õpilasele loodusteaduslikud põhiteadmised ja -oskused, aga ka oskuse elus turvaliselt ja keskkonnahoidlikult toime tulla. 6. klassi õpilastele on koostatud 13 töölehte, 7. klassile 36, 8. klassile 69 ning 9. klassile 47 töölehte. Töölehed on koostatud ja kodulehel esitatud väiksemate või suuremate teemaplokkidena, mis lähtuvad ainekava teemavaldkondadest. Töölehti saab iga õpetaja kohandada vastavalt õpilaste eripärale ja vajadustele. Seetõttu võib neid käsitleda ka näidistena, mis pakuvad õpetajatele mõtteid ja ispiratsiooni täiendavate töölehtede koostamiseks puuduvatel teemadel või koostatud lehtede kohandamiseks. Järgnevas selgituses tutvustatakse töölehtede koostamispõhimõtteid ja kasutamisvõimalusi. Töölehtede eesmärk: o anda õpilastele töölehtede abil teadmisi ja oskusi o tekitada õpilastes huvi käsitletava vastu ja anda neile eduelamus o varustada õpilased ja õpetajad töövahenditega, mis täidaksid (osaliselt) nii õpiku kui töövihiku rolli
Võtmesõnad:
 
Õpitegevused: 1) käelise tegevuse võimalus - joonistamine, värvimine, kleepimine, mõõtmine 2) suhtlemisvõimalus 3) lünkülesanne 4) valikvastustega ülesanded 5) õige-väär parandamisülesanded 6) tabelite täitmine 7) kaardi lugemine 8) eristamis- ja rühmitamisülesanded 9) oma kogemuse kasutamine 10) ristsõnad (abitähtedega) 11) töö piltidega, pildi lõpetamine 12) liigutustega toetatud protsessiselgitus 13) ülesanded looduses

    Erivajaduslik

    Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

    Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

    Harno logo