Keel:
Eesti
Loomise aasta:
2014
Vanusevahemik:
15-19 a
Statistika:
vaadatud 4441 korda
kasutatud 6544 korda
lemmikuks märkimisi 0
kollektsiooni lisamisi 0

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Joonestamine


Õppematerjali tüüp: kursus
Autor: Eesti Teadusagentuur, Kursuse koostajad Peeter Kukk, Aime Peever, Peeter Sokolov, Jaak-Evald Särak, Merike Hein, Karen Kuldnokk ja Ly Sõõrd.
Avaldaja: Katrin Saart
14. Jaanuar 2014

Gümnaasiumi joonestamise kursusel omandavad õpilased teadmised tehniliste jooniste vormistamise standarditest ja Solid Edge tarkvara esmased kasutamisoskused. Solid Edge on üks maailmas laialdasemalt kasutatavatest 3D projekteerimistarkvaradest. Kursusel tuleb loovalt lahendada 3D modelleerimisülesandeid olles üheaegselt nii konstruktor kui disainer. Tuleb osata näha seoseid tasapinnaliste ja ruumiliste kujundite vahel ning hinnata tulevase toote kasutamismugavust. Kursus koosneb nelja kuni kaheksa tunnilistest moodulitest, kus iga moodul käsitleb ühte teemat. Moodulid algavad tundidega tavalises klassis ning jätkuvad praktilise tegevusega arvutiklassis õpetaja juhendamisel. Kodused ülesanded tuleb samuti teha Solid Edge tarkvaraga, mille õpilased saavad installeerida oma koduarvutitesse. Valikkursuse "Joonestamine" õppekomplekt sisaldab valikkursuse üldosa, õpikut ja õpilaste töölehti. Lisaks on võimalus luua endale e-kursus Moodle keskkonnas, kus on olemas ka õpetajamaterjalid ja lisamaterjalid.

E-kursus on kättesaadav Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) Moodle’i e-õppe keskkonnas https://moodle.hitsa.ee/course/index.php?categoryid=511?categoryid=511

 
Kursusele on loodud tugi E-õppe keskkonnas Moodle. Seal on slaidiesitlused ja näidisfailid moodulite kaupa Solid Edge kasutamise demonstreerimiseks. Moodle sisaldab õpilaste iseseisvate tööde kirjeldusi, e-teste, jooniseid ja linke kursusega seotud tarkvara kasutamisele. Jooniste vormistamisreeglite harjutamiseks ja kontrollimiseks kuuluvad õppematerjalide hulka samuti klassikalised pliiatsiga paberil täidetavad töölehed. Iseseisvaks õpingute jätkamiseks on disainihuvilistele õpilastele Moodle e-õppe keskkonnas täiendavad õppematerjalid ja ülesanded, mis samuti võimaldavad gümnaasiumis jätkukursuse läbiviimist rõhuasetusega loovale inseneritööle. Joonestamise kursuse läbiviimiseks on koostatud kaheosaline õpik, mille esimeses osas käsitletakse tehniliste jooniste vormistamise standardeid ja teises osas Solid Edge tarkvara.

    Tehnoloogiaõpetus

    Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

    Tehnoloogiaõpetus

    Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus