Keel:
Eesti
Loomise aasta:
2014
Vanusevahemik:
4-6 a
Statistika:
vaadatud 2255 korda
kasutatud 889 korda
lemmikuks märkimisi 0
kollektsiooni lisamisi 0

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Matemaatika töölehtede komplekt, I osa: arv ja number 1–5 (I–III arengutase) ja õpetaja juhendmaterjal.


Õppematerjali tüüp: muu, harjutus
Autor: Signe Leht, Saima Salomon
Avaldaja: Hene Binsol
09. Märts 2015

Õppevara vastab põhikooli lihtsustatud õppekava toimetulekuõppe II ja III arengutasemele. Õppevara väljaandmist on toetanud Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine“ kaudu. Töölehtede kogumik on mõeldud õppematerjaliks toimetulekukooli I–II arengutaseme matemaatika tundides pärast propedeutilise perioodi läbimist. Samuti saab nende abil kinnistada elu- ja toimetulekuõppe tundides õpitut. Teemakäsitlus ja pildimaterjali valik on sobitatud Merje Pajose ja Epp Rooni toimetuleku olustikuõpetuse II õpitaseme õppematerjaliga SÜGIS (Kirjastus Tea, 2005). Kogumikus käsitletavad teemad on: • Hulgad • Suurusmõisted ja võrdlemine • Arv ja number 1–5 Õpetaja juhendmaterjalis on antud lühike ülevaade seostest teiste ainekavadega ning praktilised nõuanded töölehtede kasutamiseks.
 
Kogumikus olevate töölehtede täitmine eeldab eelnevat praktilist tegevust. See tähendab õppekäike, jalutuskäike, vaatlusi, praktilist võrdlemist jms. Töölehed on mõeldud õpitud teemade kordamiseks ja kinnistamiseks. Töölehtede alusel saab õpetaja kavandada ühe tunnietapi, et käsitleda ja kinnistada matemaatilisi oskusi. Kogumikus olevaid töölehti ei pea kasutama autorite poolt pakutud järjekorras. Kasutades töölehe täitmisel erinevat eesmärki, on ühte ja sama töölehte võimalik täita mitu korda erinevates tundides või erinevatel õppeaastatel. Soovituslikud õpetajapoolsed korraldused ja eeldatavad õpilaste vastused on juhendis toodud ära kaldkirjas. Õpetaja võib neid muuta vastavalt oma klassi õpilaste tasemele. Hulkade ja suurusmõistete teemad on mõeldud eelnevalt õpitu kordamiseks ja kinnistamiseks. Põhirõhk on arvu ja numbri 1–5 teema käsitlemisel.

  Erivajaduslik

  Alusharidus

  Alusharidus

  Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

  Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

  Haridustehnoloogia, Matemaatika