Keel:
Eesti
Loomise aasta:
2017
Vanusevahemik:
7-9 a
Statistika:
vaadatud 2510 korda
kasutatud 1203 korda
lemmikuks märkimisi 0
kollektsiooni lisamisi 0

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Karupoeg Puhh Saja Aakri metsas


Õppematerjali tüüp: kodulehekülg
Autor: TiiuLe
Avaldaja: TiiuLe
05. Jaanuar 2018

Õppeaine ja -valdkond: matemaatika Klass, vanuse- või haridusaste: I kooliaste Tunni kestvus: 2 tundi (tunni kestvus peab olema vähemalt 45 minutit). Tunni teema (sh alateemad): Geomeetrilised kujundid (punkt, lõik, sirge, kolmnurk, viisnurk) Mõistete teadmine (meenutamine, äratundmine, info leidmine, klassifitseerimine). Teadmiste rakendamine (matemaatilise info eri viisidel esitamine). Arutlemine (põhjendamine, analüüs). Lõiming eesti keelega. Mõtlemistasand (Bloomi taksonoomia) 2. tasand – mõistmine (identifitseerimine, äratundmine) 3. tasand – teadmiste rakendamine (punktide tähis + ühendamine + tulem) Tase: tavaõpilane, diferentseeritud-visualiseeritud õpe (BeeBot) diferentseeritud (BeeBot/Ozobot) Autor: Tiiu Leibur Tunni eesmärgid: õppida/kinnistada läbi eesti keele tunnis loetud Karupoeg Puhh’i teksti geomeetrilisi kujundeid, omandada matemaatilisi mõisteid (punkt, sirglõik, kolmnurk, viisnurk), õppida kasutama kaarti, liikudes Christopheri, Notsu jne kodude vahel – joonestada geomeetrilisi kujundeid, õppida lihtsat programmeerimiskeelt (BeeBot). Õppida programmeerima liikumist EV3 robotiga Milliseid üld- ja ainepädevusi (sh läbivad teemad) toetatakse: Õpipädevust Kultuuri- ja väärtuspädevus, enesemääratluspädevus Matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiapädevus Õpitulemused: funktsionaalne lugemine ning probleemi lahendamine; tunneb matemaatilisi mõisteid ja seoseid, visualiseerib; oskab joonestada geomeetrilisi kujundeid (punkt, sirglõik, kolmnurk, viisnurk jne). oskab programmeerida (liikumine lõimitud geomeetriliste kujunditega) Mõisted: geomeetrilised kujundid: punkt, lõik, kinnine murdjoon, kolmnurk, viisnurk + märkimine kaardile; mõõtmine; programmeerimine – algorütm, tsükkel Õpilaste eelteadmised ja -oskused: eelteadmised – Karupoeg Puhh (tekst), geomeetrilised kujundid Eelnevalt vajalikud tegevused õpetajale ja õpilasele: õpetaja ettevalmistused – töö gruppides, eelnevalt koostatud ja väljaprinditud kaart (alus); ülesanded gruppidele – töölehel või GoogleForm (nutiseadmel), Programmid - noorematele ja visuaalse, dif õppe puhul BeeBotid.
 
Karupoeg Puhh'i lood lõimituna geomeetriliste kujundite kordamise ning programmeerimise algõppega. Õpilane harjutab Puhhi ja tema sõprade liikumise ning elukohtade kaardile kandmist (mõiste - punkt) läbi küsimustiku, mis kontrollib toimib lugemiskontrollina. Kaardil moodutuvad kujundid (mõiste sirglõik, kinnine murdjoon jne). Kaart Saja Aakri metsast toimib aluskaardina BeeBoti/Ozoboti liikumise programmeerimisel.

  Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

  Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

  Eesti keel (emakeel), Eesti keel (võõrkeel), Kirjandus

  Haridustehnoloogia, Matemaatika

  Haridustehnoloogia, Haridustehnoloogia, Informaatika, Informaatika, Muusika, Muusika

  Informaatika

  Harno logo