Keel:
Eesti
Loomise aasta:
2013
Vanusevahemik:
13-15 a
Statistika:
vaadatud 5603 korda
kasutatud 4649 korda
lemmikuks märkimisi korda
kollektsiooni lisamisi 3

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Lugemisülesanne „Õpilased ja raha”


Õppematerjali tüüp: tunnikava, harjutus
Autor: Reet Bobõlski
Avaldaja: Ene Saar
15. September 2013

Õpilased loevad informatsiooni diagrammidelt, täidavad nende põhjal ülesanded. Seejärel toimub arutelu. Korratakse üle uudise olemus ja tunnused, selle erinevused teistest meediatekstidest. Lühiuudise kirjutamine diagrammi põhjal.Õppematerjal on valminud finantskirjaoskuse õppematerjalide projekti käigus. Õpetaja materjalid ja õpilase tööleht.
 
Põhikooli ainekava teema: funktsionaalse lugemisoskuse arendamine, teksti mõistmine; meediatekstide (uudis) tundmine.

  Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

  Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

  Eesti keel (emakeel), Eesti keel (võõrkeel), Kirjandus

  Ajalugu, Ühiskonnaõpetus

  Haridustehnoloogia, Matemaatika

  Majandus