Keel:
Eesti, Keelest sõltumatu
Loomise aasta:
teadmata
Vanusevahemik:
11-15 a
Statistika:
vaadatud 2132 korda
kasutatud 1521 korda
lemmikuks märkimisi korda
kollektsiooni lisamisi 0

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Netikunsti õppematerjal. 5 teemat 5.- 9. klassile


Õppematerjali tüüp: harjutus, pilt, tekst, muu
Autor: Galina Zaitseva
Avaldaja: Galina Zaitseva
10. Mai 2014

Netikunst on digitaalkunsti üks hiljutisemaid loomevaldkondi, mille teke on seotud Interneti ilmumise ja arenemisega umbes 90ndate alguses. Netikunstist rääkides kohtutakse järgmiste terminitega: Net Art, Web Art, Online Art ja net.art. Eesti keeles netikunsti nimetakase ka Inerneti kunstiks ja võrgukunstiks. Teema valik on seotud riikliku õppekava nõudmistega nüüdisaegsete tehnoloogiate valdkonnas. Õppekava nõuab, et õpilaste oskused oleksid mitmekülgsed ja nad oskaksid kasutada eri vahendeid ning leida ja katsetada uusi võimalusi, toetudes pidevalt muutuvale tehnoloogiale ja uutele meediumitele. Õpilased peavad tehnoloogiavahendeid kasutama loovas praktikas ja mõistma, et „nüüdiskunst väljendub paljudes erinevates meediumites.“ Materjal koosneb viiest teemast. 1. Mis on netikunst? 2. Internetis ei tea keegi, et sa oled koer. 3. Netikunst sünnib koostööst. 4. Virtuaalne isiksus. 5. Hüperlinkide kunst. Õppematerjalile on lisatud ka õpetajale mõeldud infolehed tunni sihtrühma, mahu, ülesande väljundite, põhimõistete ja võtmesõnade, meetodite, materjalide, vahendite ning võimalike ettepanekutega. Netikunsti olemuse avamine ei tohi olla liiga abstraktne, eriti II kooliastme õpilaste jaoks. Tuleb tuua paralleele igapäevaeluga ja reaalsete objektidega ning võrrelda uusi mõisteid teiste õppeainete mõistetega. Netikunsti hüperlinke ja võrgustikke võib võrrelda näiteks bioloogiaga. Netikunst ja Internet baseeruvad võrgustikul. Samuti rajaneb inimese ajutöö võrgustikuprintsiibile oma neuronite ja sünapside sidemetega. Lisaks võib tuua näiteid loodusest, näiteks võrrelda hüperlinke ämblikuvõrguga. Võimalusi on palju.
 

    Kunst

    Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

    Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus