Keel:
Eesti
Loomise aasta:
2014
Vanusevahemik:
10-19 a
Statistika:
vaadatud 1266 korda
kasutatud 754 korda
lemmikuks märkimisi 0
kollektsiooni lisamisi 0

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Õppematerjalid noorte korruptsioonialaste hoiakute kujundamiseks


Õppematerjali tüüp: kodulehekülg, video, töövahend
Autor: Mari-Liis Sööt, Timo Vaimann
Avaldaja: Karolin Kabanen
13. Märts 2015

Õppematerjal korruptsiooni kohta on koostatud riiklikku õppekava silmas pidades ning on sobivaks lisamaterjaliks nii põhikooli kui gümnaasiumi lühiskonnaõpetuse tundides. Välja pakutud videomaterjal aitab õpetajal tunnis õpetatavat teema siduda Eestis reaalselt aset leidnud juhtumitega. Seeläbi on korruptsioonialased õppematerjalid kasulikud nii riiklikus õppekavas ettenähtud oskuste ning teadmiste õpetamiseks kui ka korruptsioonialase teadlikkuse tõstmiseks noorte seas.
 
Kõnealuste juhtumite koos õpetajaga arutamine aitab õpilastel paremini mõista ühiskonnaõpetuse mõisteid ning samas edendada noorte teadlikkust korruptsioonist. Korruptsioonialased õppematerjalid on ette nähtud esitamiseks õpilastele, kes õpivad vähemalt 9. klassis. Teema keerukuse tõttu on seda keeruline tutvustada noorematele õpilastele. Samas on tervitatav kui ka noorema kooliastme õpetaja leiab selleks võimaluse. Õppematerjali kasutamine tunnis aitab arendada riiklikus õppekavas määratletud üldpädevusi nagu sotsiaalne pädevus, väärtuspädevus, suhtluspädevus ning enesemääratluspädevus. Õppematerjal koosneb korruptsiooni mõiste selgitusest, näidisfilmidest ning nende kohta käivatest diskussiooniküsimustest. Diskussiooniküsimustele on lisatud ka suunavad vastused/lahendused. Õppematerjalide tutvustamise soovitatavaks formaadiks on videode ja videode juurde lisatud informatsiooni tutvustamine klassis, millega kaasneks aktiivõppemeetodite kasutamine, näiteks õpetaja juhtiv diskussioon abiküsimuste abil või väitlus. Tundi tuleks alustada korruptsiooni mõiste selgitamisega. Seejärel näitab õpetaja videot ja peale video vaatamist kasutab diskussiooni juhtimiseks abiküsimusi. Arutelu suunamiseks on abiküsimuste juures pakutud ka lahendusvariandid. Kuigi tervitatav on võimalikult erinevate vaatepunktide väljatoomine, peaks siiski kõlavaks jääma tauniv suhtumine korruptsiooni ning oskus eristada korruptsiooni aktsepteeritavast. Sellele aitavad kaasa abiküsimuste juures toodud võimalikud lahendused. Abiküsimuste juures olevad lahendused on mõeldud eelkõige kasutamiseks õpetajale, ning õpilane saaks nendega tutvuda alles peale diskussiooni toimumist. Väljavalitud videode kogupikkus on 17 minutit ja 20 sekundit. Õpetaja enda otsustada jääb, missugused videod sobivad kõige paremini tema teemakäsitlusega ning milliseid küsimusi ta õpilastega täpselt oma tunni osana arutada soovib.

    Ajalugu, Ühiskonnaõpetus

    Harno logo