Keel:
Eesti, Vene
Loomise aasta:
teadmata
Vanusevahemik:
5-12 a
Statistika:
vaadatud 3697 korda
kasutatud 2078 korda
lemmikuks märkimisi 0
kollektsiooni lisamisi 0

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Veeteemaline materjal "Sinine klassiruum"


Õppematerjali tüüp: harjutus, katse, mäng, tunnikava, töövahend
Autor: Helene Urva
Avaldaja: Liisi Liivlaid
01. Veebruar 2015

Tallinna Vee poolt koostatud õppematerjal on mõeldud kasutamiseks II kooliastme (4.-6. klass) loodusõpetuse tundides. Materjali koostamisel on silmas peetud nii õppekava läbivaid (keskkond, jätkusuutlik areng, teabekeskkond jms) kui ka konkreetseid ainealaseid teemasid. Kokku on õppematerjalis 15 veega seotud ainetunni teemat. Eraldi käsitletakse näiteks vee olekuid ja omadusi, veeringet, elu vees ning vee reostumist, puhastamist, tarbimist ja kaitsmist. Teadlikult on kohati erinevaid õppeaineid omavahel lõimitud.
 
Materjal sisaldab 15 tunniteemat, mille puhul on olemas tunni edukat planeerimist toetav tunnikava õpetajale ning põnevad töölehed õpilastele. Lisaks on materjali lõpus toodud täiendavaid ideid teemade täiendamiseks ning eraldi lisamaterjalis on veel 8 veeteemalist mängu ja katset, mida saab edukalt tundide sisustamiseks kasutada.

    Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

    Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

    Harno logo