Keel:
Eesti
Loomise aasta:
teadmata
Vanusevahemik:
8-10 a
Statistika:
vaadatud 8494 korda
kasutatud 5330 korda
lemmikuks märkimisi korda
kollektsiooni lisamisi 3

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Abimaterjal kella harjutamiseks


Õppematerjali tüüp: kodulehekülg
Autor: Merlin Kirbits
Avaldaja: Merlin Kirbits
24. Veebruar 2013

Kogumik "Abimaterjal kella harjutamiseks" on mõeldud eelkõige 2-4 klassi õpetajatele, õpilastele ja ka lapsevanematele. Kogumiku materjalid toetavad matemaatika ainekava ühe olulise õpitulemuse saavutamist - õpilane õpib tundma kella ning seostama seda oma elu tegevuste ja sündmustega. Lisaks toetab kogumik üld- ja valdkonnapädevuste kujunemist. Kogumikus leiduva abimaterjali eesmärk on tekitada huvi kella õppimise vastu ning muuta kella õppimine põnevamaks, vaheldusrikkamaks ja tulemuslikumaks. Kogumik koosneb viiest erinevast osast: töölehed, Hot Potatoes testid, PowerPoint esitlused, mängud ning käelised tegevused.

"Täna samm, homme teine" konkursil teise vooru pääsenud õppematerjal.

 
Kogumikus olevad materjalid on mõeldud nii õpetajale tunni läbi viimiseks, lapsevanemale oma lapse juhendamiseks ning koos õppimiseks, kui ka õpilasele individuaalseks teadmiste omandamiseks (sest enamasti sisaldab õppematerjal enesekontrolli võimalust). Erinevad tegevused sobivad nii tunni sissejuhatuseks, uute teadmiste omandamiseks kui ka varem õpitu kinnistamiseks. Kogumikus ei anta ette raame, vaid pigem soodustatakse loovat lähenemist ja erinevate tegevuste integreerimist vastavalt õpilaste vajadustele, võimetele ja soovidele. Materjalidega seotud litsents lubab ka enamuse materjalide muutmist ja taaskasutamist.
Loodetavasti leiab igaüks endale sellest kogumikust midagi põnevat.

    Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

    Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

    Haridustehnoloogia, Matemaatika

    Harno logo