Keel:
Eesti
Loomise aasta:
2015
Vanusevahemik:
14-16 a
Statistika:
vaadatud 1739 korda
kasutatud 946 korda
lemmikuks märkimisi 0
kollektsiooni lisamisi 0

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Eesti asustus, digitaalne geograafia õppematerjal 9. klassile


Õppematerjali tüüp: kodulehekülg
Autor: Lea Koppel, Ülle Liiber, Katri Mirski, Piret Karu, Vaike Rootsmaa, Jüri Roosaare, Reet Tuisk. Veebilehe on loonud Katri Mirski.
Avaldaja: Kristi Semidor
04. Juuni 2015

Geograafia digitaalsete ülesannete näidiskogumik põhikooli geograafia teemal „Eesti asustus“. Käsitletud on järgmisi Eesti asustuse teemasid: Rahvastiku paiknemine; Linnade rahvaarvu muutumine; Asula ajas ja ruumis; Asula arengu analüüs; Linna areng läbi ajaloo; Rahvastikukaartide loomine; Õpilaste arvu muutus. Õppematerjal on valminud Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse digitaalse õppevara pilootprojekti raames.
 
Õppematerjali eesmärk on muuta riikliku õppekava teema „Eesti ja Euroopa asustus“ õppimine kaasaegsemaks ja põnevamaks: Õppematerjal suunab uurima oma kodukohta ja lähiümbrust (küla, vald, linn, maakond). Õpilood on esitatud nii, et õpetaja või õpilased valivad, millist piirkonda uuritakse. Õppematerjal toetab uurimuslikku õpet – õpitakse koguma, töötlema ja esitlema informatsiooni. Eriilmelised õpilood võimaldavad huvilistel ja andekatel õpilastel iseseisvalt lühi-uurimust koostada. Erinevate töövahendite tundmaõppimine võimaldab neid teistes õppeainetes kasutada. Selle teema õpetamine võimaldab lõimimist teiste õppeainetega nagu eesti keel, ajalugu, ühiskonnaõpetus, kirjandus, matemaatika ja informaatika. Õppematerjali kasutamine on paindlik, võimaldab arvestada õppija eripära. Õpiloos on näidatud õpitulemused, seos ainekavaga, lõiming, ülevaade tunnikäigust, kasutatavad veebikeskkonnad ja töövahendid. Iga teema kohta on koostatud tööjuhend õpilasele, näidistöö ja töövahendite või veebikeskkondade kasutamisjuhendid. Õpilood ning juhendid on lisatud Scribd keskkonnas, mis võimaldab õpetajal soovi korral töölehe allalaadida. Õppimist aktiviseerivad testid „Eesti linnade tundmine“ ja “Haapsalu kaart ja maamärgid”. Lisatud on kasulikud veebilingid, mis on seotud “Asustuse” teema praktiliste töödega.

    Geograafia

    Harno logo