Keel:
Eesti
Loomise aasta:
2017
Vanusevahemik:
10-11 a
Statistika:
vaadatud 1173 korda
kasutatud 1649 korda
lemmikuks märkimisi 0
kollektsiooni lisamisi 0

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Liiklus ja kaart


Õppematerjali tüüp: esitlus, tunnikava, muu
Autor: Alice Aaviksoo
Avaldaja: Alice Aaviksoo
05. Jaanuar 2018

Tunnis käsitletavad teemad on kaart (sh mõõtkava), plaan ja sirglõik. Tunni jooksul õpilane teeb iseseisvat tööd Ozobot robotiga.
 
Tunnikavad on koostatud lõimingut silmas pidades st ühes ja samas tunnikavas on kasutusel mitme teemabloki mõisted. Tunnikavade ülesannete juhised on kohati pikad ja sisaldavad mitut käsklust, et laps saaks harjutada vajaliku info otsimist ebavajalikust ja õpiks tegutsema olukordades, kus konkreetseid juhiseid ühekaupa ei anta. Olenevalt õpilaste ja juhendajate oskusest ja harjumusest Ozobotte kasutada sõltub tunnitegevusteks vajaminev aeg. Juhendaja peaks kohandama tunnikava vastavalt oma õpilaste võimekusele (st ajaliselt on märgitud ideaalversioon), näiteks võib individuaalülesandeid teha hoopis klassiga koos või mõned tunniosad ära jätta (nt kui ei ole soov teha nii palju töölehti või kui tundub, et lastel jäi midagi veel arusaamatuks, siis ei tasu neid ärritada liigse infoga). Juhendaja äranägemise järgi võib ühe tunnikava jaotada mitmele päevale, kusjuures juhul, kui juhendajal ja lastel puudub Ozoboti ja/või Ozoblockly äpi kasutamise kogemus või teatav vilumus, tasub enne tunnikavaga alustamist teha üks robotite ja tarkvaraga tutvumise tund (Ozobot roboti lühitutvustus: https://www.innovatsioonikeskus.ee/sites/default/files/konverents16/leoste.pdf lk 17-22), et siis tunnikavas ettenähtud aeg kuluks just tunnitegevustele. Tunnikavad sobivad vastavalt juhendaja äranägemisele, kas sissejuhatavaks või kokkuvõtvaks projektiks. Vastavalt laste kogemusele ja ellusuhtumisele tuleks õpetajal valida, mis eesmärgil õppeprojekt läbi viia. Ozobot ei pea tunnis olema tunnilõpupreemia, kuid võib seda olla. Kui õpilased on valmis katsetama ja eksima, võib Ozobottidega kohe hakatagi katsetama, samas tuleb arvestada, et ajakulu on planeeritud juba Ozoboti käsitlemist oskavale asjalikult tegutsevale õpperühmale. Janika Leosta (insplay) loodud materjalid youtube.com keskkonnas Kooliroobootika kanalil Ozobotiga tutvumiseks: Ozoboti sissejuhatus: https://www.youtube.com/watch?v=YvNPQw5bzAc Roboti sisse ja välja lülitamine: https://www.youtube.com/watch?v=NWImIX4U02A Roboti laadimine: https://www.youtube.com/watch?v=Uc4d1veVPl8 Vildikate kasutamine: https://www.youtube.com/watch?v=bRRufc3B4mI Tegevustepakk: https://www.youtube.com/watch?v=w230K_QKBhg Värvijooned: https://www.youtube.com/watch?v=JvdMO1-4jLU Ozoblockly äpi kasutamine: https://www.youtube.com/watch?v=rwlyQq2fWpA Pikem video haridusroboti kasutamisest: https://www.youtube.com/watch?v=xtM1ja4WZUs

    Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

    Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

    Haridustehnoloogia, Matemaatika

    Harno logo