Keel:
Eesti, Vene
Loomise aasta:
2013
Vanusevahemik:
15-18 a
Statistika:
vaadatud 5155 korda
kasutatud 4247 korda
lemmikuks märkimisi korda
kollektsiooni lisamisi 0

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Rakenduste loomise ja programmeerimise alused


Õppematerjali tüüp: kursus
Autor: Eesti Teadusagentuur, Materjalide põhikoostajad on TTÜ Informaatikainstituudist Jüri Vilipõld, Kersti Antoi, Irina Amitan.
Avaldaja: Katrin Saart
22. August 2013

Valikkursuse "Rakenduste loomise ja programmeerimise alused" õppekomplekt sisaldab valikkursuse üldosa, õpikut ja õpilaste töölehti. Lisaks on võimalus luua endale e-kursus Moodle keskkonnas, kus on olemas ka õpetajamaterjalid ja lisamaterjalid. E-kursus on kättesaadav Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) Moodle’i e-õppe keskkonnas https://moodle.hitsa.ee/course/index.php?categoryid=511?categoryid=511

 
Kursuse põhiteemad on rakenduste loomise meetodid ja vahendid, modelleerimise ja algoritmimise põhimõtted ning programmeerimise alused. Rakenduste loomise meetodeid, vahendeid ja põhifaase (ülesande püstitus, analüüs, disain ja programmeerimine) käsitletakse ülesannete lahendamisel läbi terve kursuse. Läbivalt käsitletakse ka modelleerimist ja algoritmimist. Modelleerimises tutvustatakse objektorienteeritud lähenemisviisi ja unifitseeritud modelleerimiskeelt UML. Objekte ja klasse ning vastavaid diagramme käsitletakse lühidalt ja lihtsustatult. Põhjalikumalt vaadeldakse protsesside ja algoritmide esitamist tegevusdiagrammide ja pseudokoodi abil. Programmeerimise osa jaguneb põhi- ja lisamooduliks. Põhimooduli maht on 15–35 t, lisamooduli maht 0–20 t. Lisamooduli keele ja moodulite mahud valib kool. Lisamoodul võib ka puududa. Põhimoodulis on kasutusel graafiline vabavara Scratch (http://scratch.mit.edu) ja lisamoodulites käsitletakse rakenduste loomist kahe programmeerimiskeele Python ja VBA abil.

    Haridustehnoloogia, Haridustehnoloogia, Informaatika, Informaatika, Muusika, Muusika

    Informaatika

    Harno logo