Keel:
Eesti
Loomise aasta:
2014
Vanusevahemik:
0-0 a
Statistika:
vaadatud 1761 korda
kasutatud 1048 korda
lemmikuks märkimisi 0
kollektsiooni lisamisi 0

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Surdologopeedi käsiraamat


Õppematerjali tüüp: muu, teabeallikas
Autor: Reeli Mišiniene, Elle Ojasaar
Avaldaja: Hene Binsol
19. Mai 2015

Surdologopeedi käsiraamat on mõeldud kasutamiseks kõikidele logopeedidele ja pedagoogidele, kes tegelevad kõnepuuete korrigeerimisega. See on juhendmaterjal lasteaia-, koolija tervishoiulogopeedidele, aga ka eripedagoogika üliõpilastele ja lastevanematele. Esmakasutajatena näevad autorid kuulmispuudega või hariduslike erivajadustega (HEV) lastega töötavaid pedagooge-logopeede ja kõnekahjustustega täiskasvanute rehabilitatsiooniga tegelevaid logopeede, aga ka lapsevanemaid, kes on huvitatud oma laste kõne arendamisest. Töö peab siiski toimuma logopeedi juhendamisel. Õppevara väljaandmist on toetanud Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine“ kaudu.
 
Käsiraamatu esimeses osas antakse ülevaade kõneelundite anatoomiast ja funktsioneerimisest, kõne kujunemisest kuuljal ja kuulmispuudega lapsel ning võimalikest kõnepuuetest. Põhjalikult tutvustatakse suulise kõne õpetamise põhimõtteid kuulmispuudega lapsele: kõne kujunemise sensoorset baasi, kõnehingamise ja hääle tekkimise iseärasusi jne. Lisaks on esitatud praktilised harjutused kõnehingamise ja hääle korrigeerimiseks. Eraldi peatüki moodustavad harjutused artikulatsiooniaparaadi elundite motoorika parandamiseks (näolihaste, keele- ja huulteharjutused), mis on vajalikud eeltööks hääliku õpetamisel või häälduse korrigeerimisel. Tutvustatakse ka lihtsamaid massaaživõtteid ning logopeediliste sondide kasutamist häälikuseades. Surdopedagoogidele antakse juhiseid suultlugemise õpetamiseks ja kuuldetaju arendamiseks, käsitletakse sõnavara laiendamise ja suulise kõne abil suhtlemise probleeme. Eraldi peatükkides kirjeldatakse autorite kogemusi, nt implanteeritud laste õpetamist konkreetsete juhtumikirjeldustena või häälikuseadet lapse lamavas asendis. Mõningates peatükkides võib esineda kordusi – need on taotluslikud, sest seosed kõne õpetamise üksikute võtete vahel on sedavõrd läbi põimunud, et mõnda probleemi tulebki selguse huvides üle korrata. Käsiraamatu teises osas esitatakse kõikide eesti keele häälikute keelenormile vastavad hääldamiskirjeldused ja häälikuseade võtted. On toodud ka artikuleemide visuaalsed pildid (hääldusprofiilid), kirjeldatud võimalikke hääldusvigu, nende põhjusi ja korrigeerimise meetodeid. Eraldi peatükis on esitatud esmane harjutusvara – silbitabelid ja sõnad häälikute kõnesse viimiseks ning lähedaste häälikute eristamiseks.

    Erivajaduslik

    Harno logo