Keel:
Eesti
Loomise aasta:
2012
Vanusevahemik:
14-20 a
Statistika:
vaadatud 1880 korda
kasutatud 1843 korda
lemmikuks märkimisi 0
kollektsiooni lisamisi 1

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Alustele iseloomulikud reaktsioonid


Õppematerjali tüüp: esitlus
Autor: katrinsoika
Avaldaja: Katrin Soika
03. Juuni 2012

9. klassis peab õpilane eristama tugevaid ja nõrku aluseid ning seostama l aluselisi omadusi OH–-ioonide esinemisega lahuses.Samuti kasutab õpilane aineklasside vahelisi seoseid ainetevahelisi reaktsioone põhjendades ja vastavaid reaktsioonivõrrandeid koostades (õpitud reaktsioonitüüpide piires: lihtaine + O2, (tugevalt) aluseline oksiid + vesi, hape + alus, aluseline oksiid + hape, happeline oksiid + alus, hüdroksiidi lagunemine kuumutamisel); korraldab neid reaktsioone praktiliselt; ning kasutab vajaliku info saamiseks lahustuvustabelit. Tuntumatest alustest teab õpilane: NaOH, Ca(OH)2, peamisi omadusi ning selgitab nende ühendite kasutamist igapäevaelus. Ka 8. klassis vaadeldakse teemat alused, kuid siis on materjal ülevaatlikum ning ei lasku reaktsioonivõrranditesse. 9. klassi teemadesse ei ole võimalik jõuda 8. klassi materjali kordamata, seetõttu on esitluse sisukord: 1) Aluste olemus 2) Katse: pH määramine 3) Aluste jaotamine 4) Aluste saamise võimalusi: a) metall+vesi (video, võrrandid) b) Oksiid + vesi (võrrandid) c) Leelis + sool (animatsioonid: kulgev reaktsioon, mittekulgev reaktsioon; video: sademe tekkimine, lingid: sademe tekkimine; võrrandid) 5) Katse: reaktsiooni toimumise määramine 6) Aluste lagunemine kuumutamisel (vastus) 7) Katse: vask(II)oksiidi saamine vask(II)hüdroksiidist 8) Internetipõhine ülesanne: torusiil
 
Esitlus on mõeldud õpetajale tunni läbiviimise abistamiseks ning näitlikustamiseks. Materjal on osaliselt ka 8. klassi materjali kordav. Õpilastel on sageli raske omandada erinevate reaktsioonivõrrandite koostamist oskust ning seetõttu tuleb antud teemat mitmeid kordi harjutada. Teemat aitavad paremini mõista erinevad animatsioonid mikromaailmast.