Keel:
Eesti
Loomise aasta:
2015
Vanusevahemik:
11-18 a
Statistika:
vaadatud 2595 korda
kasutatud 1641 korda
lemmikuks märkimisi 0
kollektsiooni lisamisi 0

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Ajalooõpetus ja -pildid Eesti ajaloos


Õppematerjali tüüp: video, tekst
19. September 2015

Audiovisuaalne õppematerjal töölehtedega . Õppematerjali eesmärgiks on toetada muuseumi poolt riiklikku ajaloo- , aga ka ühiskonnaõpetuse, kunsti- ja kirjanduse põhikooli ja gümnaasiumi astme õppekava; õpetada visuaalset mõtlemist, täpsemalt – ajalooteemalisi pilte kriitiliselt vaatama ning ajaloo õppimisel ja mõtestamisel kasutama; näidata ajalooteadmiste ja ‑teadvuse seoseid kunsti ja kirjandusega ning rolli riigi ja ühiskonna identiteedi loomes; muuta Eesti riigi- ja munitsipaalmuuseumides või erakogudes leiduvad ajalooteemalised kunstitööd veebi vahendusel õppijatele nende asukohast sõltumatult kättesaadavaks.
 
Filme on soovitatav vaadata klassis. Filmide lühidus (kuni 12 minutit) võimaldab neid vajadusel vaadata tunnis mitu korda ja nähtu-kuuldu üle diskuteerida. Filmide juurde kuuluvad töölehed aitavad analüüsida ja talletada ning pakuvad lisaks õpikuinformatsiooni kinnistamisele ka mitmekülgset lisateabe hankimise võimalust. Töölehtede esimest osa – filmis kõlavat teksti – on võimalik kasutada eraldi lugemisülesandena, samuti konspekti või diskussiooni alusena. Ülesannete koostamisel on peetud silmas vaheldusrikkust ja visuaalse materjali kõnekust, mis toetab õppeainetevahelist lõimingut. Ülesanded on koostatud lähtudes ajaloo, ühiskonnaõpetuse, eesti keele ja kirjanduse ning kunsti ainespetsiifikast. Üht teemat saab käsitleda kas ainetevahelise lõiminguprojektina või ühe ainega piirdudes. Ülesanded pakuvad nii iseseisva uurimistöö kui ka diskussiooni võimalust, aitavad kujundada isiklikke seisukohti ja õpetavad kaaslast kuulama, arendades loovust ja empaatiat ning toetades funktsionaalse lugemisoskuse kujunemist.

  Ajalugu, Bioloogia

  Ajalugu, Ühiskonnaõpetus

  Eesti keel (emakeel), Eesti keel (võõrkeel), Kirjandus

  Kunst

  Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

  Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

  Harno logo