Keel:
Eesti
Loomise aasta:
2014
Vanusevahemik:
4-12 a
Statistika:
vaadatud 1323 korda
kasutatud 766 korda
lemmikuks märkimisi 0
kollektsiooni lisamisi 0

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Matemaatika töölehtede komplekt, III osa: arvutamine (II–III arengutase) ja õpetaja juhendmaterjal


Õppematerjali tüüp: muu, harjutus
Autor: Signe Leht
Avaldaja: Hene Binsol
09. Märts 2015

Töölehtede komplekti sobib toimetulekuõppe II ja III arengutasemele. Õppevara väljaandmist on toetanud Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine” kaudu. Töölehtede kogumiku ülesehitus. Kogumiku iga numbrit käsitleva esimese töölehega (1a, 2a, 3a jne) on võimalus korrata ning kinnistada juba kogumikes „Matemaatika I“ ja „Matemaatika II“ õpitud arve ja numbreid. Järgarvud. Loendamisoskuse kinnistamine. Suuliste eluliste matemaatiliste jutukeste koostamine töölehtede põhjal liitmis- ja lahutamisoskuse kujundamiseks. Liitmisoskuse kujundamine ja kinnistamine. Lahutamisoskuse kujundamine ja kinnistamine. Töölehed võimekamatele iseseisvaks tööks.
 
Töölehtede kogumiku materjali koostamisel on lähtunud autor üldõpetuse põhimõtetest matemaatika õpetamises. See tähendab, et matemaatiliste teadmiste parim omandamine toimub tihedalt integreerituna koos teiste õppeainetega. Kogumikus sisalduvaid töölehti on soovitatav kasutada kinnistava tunnietapina (nt eesti keele, elu- ja toimetulekuõppe, tööõppe tunnis). Parim on täita töölehti pärast õppekäike ning vaatlusi, seostatuna praktiliste tegevustega. Töölehtede numeratsioon ei eelda töölehtede kasutamist samas järjekorras. Õpetaja valib töölehtede kasutamiseks sobiva järjestuse teistes tundides (emakeel, elu- ja toimetulekuõpe) õpitavate teemade järgi. Seetõttu on sama tüüpi töölehed osaliselt koostatud nelja aastaaega arvestades. Uusi teadmisi ja oskusi õpetatakse osaoskuste kaupa, kasutades õppimiseks elulisi ja mängulisi situatsioone.

  Erivajaduslik

  Alusharidus

  Alusharidus

  Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

  Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

  Haridustehnoloogia, Matemaatika

  Harno logo