Keel:
Eesti
Loomise aasta:
2013
Vanusevahemik:
13-15 a
Statistika:
vaadatud 1820 korda
kasutatud 2928 korda
lemmikuks märkimisi 0
kollektsiooni lisamisi 2

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Miks keskkonnasõbralikum toode on kallim?


Õppematerjali tüüp: tunnikava, harjutus
Autor: Maarika Männil
Avaldaja: Ene Saar
11. September 2013

Õpilased õpivad mõtlema tarbeesemete hinna ja kauba elutsükli üle keskkonnasäästlikkuse ja loodussõbralikkuse seisukohast. Selgitatakse välja, miks poest ostetud odavam tarbekaup kujuneb tarbijale kallimaks ja on keskkonnale kahjulikum ning kuidas saame kokku hoida loodusvarasid ja tootmiskulusid ning käituda tarbijana keskkonnasõbralikult ja loodussäästlikult, mis on jätkusuutlikuks majandamiseks väga olulised. Õpilased õpivad tunnis juhtumikirjelduse „Sõpradega matkal” abil. Õppematerjal on valminud finantskirjaoskuse õppematerjalide projekti käigus. Õpetaja materjalid ja õpilase tööleht.
 
Läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng” kaudu kujundatakse keskkonnaalast otsustamisoskust, õpitakse teadvustama end tarbijana ning toimima keskkonda hoidvalt ja võtma vastutust jätkusuutiku arengu eest, kasutama loodussäästlikke ja jätkusuutlikku arengut toetavaid tegutsemisviise; hindama ning vajaduse korral muutma oma tarbimisvalikuid ja eluviisi. Õpitakse mõistma inimese sõltuvust loodusvaradest. Läbiv teema „Teabekeskkond” kaudu arendatakse kriitilise teabeanalüüsi oskust, kuna õpilane hakkab leitud teavet järjest rohkem kasutama isiklike otsuste tegemiseks.

  Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

  Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

  Eesti keel (emakeel), Eesti keel (võõrkeel), Kirjandus

  Geograafia

  Ajalugu, Ühiskonnaõpetus

  Haridustehnoloogia, Matemaatika

  Majandus

  Harno logo