Keel:
Eesti
Loomise aasta:
2011
Vanusevahemik:
7-9 a
Statistika:
vaadatud 4089 korda
kasutatud 2364 korda
lemmikuks märkimisi korda
kollektsiooni lisamisi 1

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Suluta kaashäälikud - esitlus


Õppematerjali tüüp: esitlus
Autor: Diana Nõlvak, Pille Martsik
Avaldaja: Diana Nõlvak
22. Aprill 2012

Interaktiivne õppematerjal (Power Point esitlus)keeleteema "Suluta kaashäälikud" käsitlemiseks kuni kuue õppetunni ulatuses.
 
Esitlus on loodud programmiga Power Point. Õppematerjal on koostatud põhimõttel: teema (sh häälestusülesanne või -ülesanded), reegel (jätan meelde) ja harjutav osa (harjutusvara). Esitluse õppematerjali on soovitatav jaotada erinevate õppetundide, aga ka I kooliastmes erinevate klasside vahel vastavalt õpilaste tasemele ja teema käsitlusele. Töös esineb animatsioone. Sellest tulenevalt soovitus õpetajale: eelnevalt peab tutvuma materjali esitlusversiooniga. Teine soovitus puudutab esitluse 2.-6. slaidi. Siinjuures võib õpetaja kasutada juba täishäälikute teema juures välja mõeldud (muinas)lugu (vt teema "Täishäälikud" õpilugu). Häälikumaast tervikpildi kujundamiseks on slaididel 2-7 kõik häälikurühmad. Teemade „Täishäälikud“, „Suluta kaashäälikud“ ja „Sulghäälikud“ käsitlemisel on õpetajal võimalus kasutada heli. Antud õppematerjali READ ONLY parool on dipi.

    Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

    Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

    Eesti keel (emakeel), Eesti keel (võõrkeel), Kirjandus

    Algõpetus, Kodundus, Käsitöö

    Harno logo