Keel:
Eesti
Loomise aasta:
2012
Vanusevahemik:
5-15 a
Statistika:
vaadatud 1114 korda
kasutatud 615 korda
lemmikuks märkimisi 0
kollektsiooni lisamisi 0

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Inimeseõpetuse töölehtede komplekt „Mina“ (I-III õpitase) ja õpetaja juhendmaterjal


Õppematerjali tüüp: muu, pilt, harjutus
Autor: Maret Lill, Kristel Palgi
Avaldaja: Hene Binsol
09. Märts 2015

Töölehtede kogumik MINA on koostatud toimetulekuõppe II arengutasemel olevaid õpilasi silmas pidades. Õppevara väljaandmist on toetanud Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine” kaudu. Töölehtede täitmisele eelneva praktilise tegevuse ning töölehtedele õpetaja poolt lisaks koostatavate lugemis- ning kirjutamislehtede raskusastet varieerides ning õpilaste iseseisva töö osakaalu suurendades saab kogumiku töölehti kasutada ka toimetulekuõppe III arengutasemel olevate õpilastega. Töölehtede juurde koosatud õpetaja juhendmaterjal on soovituslik. Juhendmaterjal annab õpetajatele ideid, kuidas igapäevast õppetööd elulisemaks ning mängulisemaks, st toimetulekuõppele sobivamaks, muuta.
 
Käesoleva kogumiku õpetajamaterjalis on kirjeldatud põhjalikumalt kolme erineva õppetsükli praktilist tegevust: 1. Õppetsükkel Minu käed 2. Õppetsükkel Minu jalad 3. Õppetsükkel Minu nägu Nimetatud õppetsüklid sobivad erinevate kogumikus esitatud teemade integreerimiseks ning kinnistamiseks/ kordamiseks. Õppetsüklid ühendavad järgmisi kogumikus esitatud teemasid: 1. Õppetsükkel Minu käed: MINA. TÜDRUK/ POISS. PAREM POOL/ VASAK POOL. MINA PUUDUTAN. MINA PESEN ENNAST. MINA TUNNEN TUNDEID. 2. Õppetsükkel Minu jalad: MINA. TÜDRUK/ POISS. PAREM POOL/ VASAK POOL. MINA PUUDUTAN. MINA PESEN ENNAST. MINA TUNNEN TUNDEID. 3. Õppetsükkel Minu nägu: MINA. NÄGU. SILMAD. MINA KUULEN. MINA MAITSEN. MINA TUNNEN LÕHNA. MINA PESEN ENNAST. MINA TUNNEN TUNDEID. Loetletud teemadele vastavaid töölehti saab õpetaja kasutada õppetsükli kestel õpilastel praktiliste kogemuste ja omandatud teadmiste kinnistamiseks. Kirjeldatud õppetsüklite eeskujul saab õpetaja planeerida ja läbi viia samuti teiste kogumikus kajastuvate teemade kohta õppetsüklid. Kõikide kogumikus olevate töölehtedega kaasnevad ka soovitused konkreetse töölehe juurde praktilise tegevuse korraldamiseks, näpunäited töölehtede täitmiseks ning erinevad õppemängud ja käelise tegevuse võimalused õpitu kinnistamiseks.

    Erivajaduslik

    Harno logo