Keel:
Eesti
Loomise aasta:
teadmata
Vanusevahemik:
12-20 a
Statistika:
vaadatud 3986 korda
kasutatud 2242 korda
lemmikuks märkimisi 0
kollektsiooni lisamisi 0

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Audiovisuaalne õppematerjal koos töölehtedega Ajalooõpetus ja -pildid


Õppematerjali tüüp: video, esitlus, pilt, teabeallikas
Autor: Liis Reier, Tiina-Mall Kreem, Raimo Jõerand, Mare Oja (projektijuht)
10. Detsember 2013

Õppematerjali eesmärk on õpetada ajalooteemalisi pilte vaatama ning ajaloo õppimisel ja mõtestamisel kasutama. Õppematerjal on koostatud lähtuvalt põhikooli ja gümnaasiumi ajaloo ainekavast ja soovist tutvustada Eesti muuseumide ja raamatukogude varasid ning teha need kättesaadavaks sõltumata õpilase, õpetaja või kooli asukohast. Õppematerjal koosneb kolmest osast (vt Lisa 1: Kaustad). Esimese, audiovisuaalse osa (AV) ees märgiks on õpetada ajalooteemalisi pilte kriitiliselt vaatama. Teise, töölehtedest koosneva osa (TL) eesmärgiks on õpetada pilte mõtestama ja kommenteerima, nägema ühelt poolt nende loomise taga kirjalikke ja esemelisi allikaid ning teisalt pilte kui visuaalse kultuuri märke ajalooteaduse ja -teadvuse kujunemises ja kestvuses. Õppematerjali kolmas osa (PP) on kahe esimese loomiseks kasutatud Eesti kunstiteoste pildipank, mis võimaldab piltidega individuaalselt või kollektiivselt töötada, neid välja trükkida, suurele ekraanile projitseerida, kooli uurimistöös kasutada jms. Õppematerjal algab ajaloopiltide probleemistikku sissejuhatava, Eesti ajalooteemaliste piltide traditsiooni teket ja olemust avava filmiklipiga.
 
Temaatilised filmiklipid juhatab sisse ajaloodoktor Juhan Kreem. Tänapäeva teadlase kommentaarid 19. sajandi ajaloopiltidele ja -nägemusele lisavad käsitletavale elulise mõõtme. Filme on soovitatav vaadata klassis, klippide lühidus (5–11 minutit) võimaldab neid vajadusel vaadata mitu korda. Iga filmiklipi juurde kuuluvad töölehed, mis ühelt poolt aitavad nähtut korrata, analüüsida ja talletada, teisalt aga pakuvad lisateabe hankimise ja õpikuinformatsiooni kinnistamise võimalusi. Töölehtede esimest osa – filmiklipis kõlanud teksti on võimalik kasutada eraldi lugemisülesandena (näiteks joonides alla olulist või eri liiki informatsiooni), samuti konspekti või diskussiooni alusena. 2–6-leheküljelised ülesannete lehed on koostatud nii, et neid saab välja trükkida tervikuna või osade kaupa ning täita iseseisva, paaris-, rühma- või kodutööna. Ülesannete koostamisel on peetud silmas vahelduslikkust ja võimalikku visuaalse materjali rikkust. Ülesanded pakuvad nii diskussiooni kui ka iseseisva uurimistöö võimalust, aitavad kujundada isiklikke seisukohti ja õpetavad kaaslast kuulama.

  Ajalugu, Bioloogia

  Ajalugu, Ühiskonnaõpetus

  Kunst

  Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

  Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

  Harno logo