Keel:
Eesti
Loomise aasta:
2013
Vanusevahemik:
13-18 a
Statistika:
vaadatud 2566 korda
kasutatud 1844 korda
lemmikuks märkimisi korda
kollektsiooni lisamisi 0

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Digitaalsete andmekogujatega (Vernier, Pasco) tehtavate uurimuslike tööde juhendamine


Õppematerjali tüüp: katse, tunnikava
Autor: Anne Laius, Evald Sepp
Avaldaja: Kristi Vahenurm
25. Mai 2013

Uurimuslike tööde ja loovtööde tegemisest digiandmekogujaga. Käesolevas juhendis antakse ülevaade eelteadmistest ja oskustest tööks digiandmekogujaga, teadusliku uurimistöö kriteeriumitest ning hindamisest. Lisadena tuuakse näidistöölehed digiandmekogujaga tutvumiseks (temperatuurianduri kasutamise näitel), töödeks etteantud teema ja sensoriga (veetaimede fotosünteesi intensiivsuse uurimise näitel, vees lahustunud hapniku sensori abil) ning avatud uurimiseks - töödeks teema ja sensorite õpilastepoolse valikuga. Tööjuhendeid täiendab loetelu Vernieri (Pasco) digitaalsete andmekogujate sensorite valikust erinevates loodusainetes.
 
Digitaalsed andmekogujad annavad hea ja kaasaegse ning enamasti ka õpilasi huvitava võimaluse teha loodusteaduslik uurimistöö. Õpilasuurimuse juhendi järgi peaks uurimusliku töö teema valik ja läbiviimise metoodika olema õpilase enda initsiatiiv ja vastutus. See kannab kõige paremini õpilasuurimuse eesmärki – lasta õpilasel teha huvidele vastavalt erinevaid uurimiskatseid, omandades teadusliku maailmapildi ja kartmata sealjuures eksida. Õpetaja roll on teaduslikku meetodit tutvustada, et õpilaste katsetused oleksid läbimõeldud ja vastaksid teadustöö loogikale. Plaanimine on eduka õpilasuurimuse koostamisel määrava tähtsusega, sest valesti tehtud katsete põhjal ei saa valmida hea töö.
  Bioloogia

  Loodusõpetus

  Geograafia

  Keemia

  Füüsika

  Ajalugu, Bioloogia

  Bioloogia

  Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

  Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

  Geograafia

  Keemia

  Füüsika

  Harno logo