Keel:
Eesti
Loomise aasta:
2013
Vanusevahemik:
12-12 a
Statistika:
vaadatud 2470 korda
kasutatud 1760 korda
lemmikuks märkimisi korda
kollektsiooni lisamisi 1

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Konstrueeri programmiga GeoGebra


Õppematerjali tüüp: harjutus, kodulehekülg, töövahend
Autor: Janika Kaljula
Avaldaja: Janika Kaljula
27. Veebruar 2013

Sümmeetria sirge suhtes. Lõigu keskristsirge ja nurgapoolitaja. Kolmnurk ja selle elemendid. Kolmnurkade liigitamine, joonestamine ja võrdsuse tunnused. Kolmnurga pindala leidmine aluse ja kõrguse abil.

"Täna samm, homme teine" konkursil II vooru pääsenud õppematerjal.
 
Töölehed on koostatud õpilastele kasutamiseks matemaatika tunnis arvutiklassis või tavaklassis, kui on võimalik kasutada arvutit. Veebipõhine tööleht koosneb kahest osast: juhend koos lünktekstiga ja ülesannetega ning GeoGebra tööleht konstruktsiooniks vajalike tööriistariba nuppudega. Töölehed on koostatud jälgides konstruktsiooni elemente ja samme, mis on vajalikud 6. klassi õpilasele õppekava läbimisel. Nende töölehtede järgi on õpilasel võimalik teostada konstruktsioonid ka sirkli ja joonlauaga. Võimalusel võib tunni organiseerida nii, et õpilane joonestab n. lõigu keskristsirge programmi GeoGebra abil ning siis kohe ka vihikusse sirkli ja joonlaua abil. Kombineerides erinevaid töölehti saab õpetaja ise kokku panna oma tunni. Õpilased saavad töölehtedega ka iseseisvalt töötada, kuid sel juhul on vajalik (üldjuhul) mõningane kogemus programmiga GeoGebra. Programmi kasutamisel võivad õpilased hätta jääda ja siis on õpetaja abi hädavajalik. Üks problemaatiline koht on sirge ja ringjoone lõikepunktide märkimine, ülesannetes on parem märgista lõikepunkt nii, et klõpsata kord sirgele ja siis ringjoonele või vastupidi. Ainult lõikepunkti märgistamisega ei pruugi punkti ilmuda ja viimane võib olla põhjuseks sellele, et konstruktsiooni ei saa jätkata. Veebipõhise töölehe juures on Java olemasolu vajalik.

    Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

    Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

    Haridustehnoloogia, Matemaatika

    Harno logo