Keel:
Eesti
Loomise aasta:
2014
Vanusevahemik:
6-15 a
Statistika:
vaadatud 2522 korda
kasutatud 1109 korda
lemmikuks märkimisi 0
kollektsiooni lisamisi 0

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Matemaatika töölehtede komplekt, IV osa: kaal, raha, kell (II–III arengutase) ja õpetaja juhendmaterjal


Õppematerjali tüüp: muu, harjutus, töövahend
Autor: Signe Leht
Avaldaja: Hene Binsol
09. Märts 2015

Õppevara vastab põhikooli riikliku lihtsustatud õppekava toimetulekuõppele II ja III arengutasemele. Õppevara väljaandmist on toetanud Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine” kaudu. Töölehtede kogumikus käsitletavad teemad: 1. Kaal ja kaalu-/massiühikud. 2. Raha ja rahaühikud. 3. Aeg ja ajaühikud.
 
Käesoleva töölehtede kogumiku materjali koostamisel on autor lähtunud matemaatika õpetamises üldõpetuse põhimõtetest. See tähendab, et matemaatiliste teadmiste parim omandamine toimub tihedalt integreerituna koos teiste õppeainetega. Soovitav on kasutada kogumikus olevaid töölehti kordav-kinnistava tunnietapina (nt eesti/vene keele, elu- ja toimetulekuõppe, tööõppe tunnis). Parim on täita töölehti pärast õppekäike ning vaatlusi, seostatuna praktiliste tegevustega. Töölehtede numeratsioon ei eelda töölehtede kasutamist niisuguses järjekorras. Õpetaja valib töölehtede kasutamiseks sobiva järjekorra klassi õpilaste võimete ning teistes tundides (eesti/vene keel, elu- ja toimetulekuõpe) käsitletavate teemade järgi. Töölehed sobivad projektiõppe (nt projekt „Sõitmine ühistranspordiga“, „Turul“, „Poes“ jms) lisamaterjaliks. Uusi teadmisi ja oskusi õpetatakse osaoskuste kaupa, kasutades elulisi ja mängulisi situatsioone. Kuna teemad „Kaal“, „Raha“ ja „Kell“ on toimetulekuõppel olevatele õpilastele raskesti tajutav, ettekujutuste tekitamine ja tekkimine eelpool nimetatud teemadel vaevanõudev, on oluline töölehe eelnev põhjalik arutelu, analüüs ning praktiline läbitegemine (katsetamine). Töölehtede pildimaterjal võimaldab töölehti värvida, arendades toimetulekuõpilaste peenmotoorikat. Kaldkirjas toodud õpetajajuhised on soovituslikud ning tuginevad autori praktilisele töökogemusele. Soovitav on õpetajal tunni läbi viimiseks ja töölehtede täitmiseks kasutada oma klassi õpilastele arusaadavat sõnavara ja sellel põhinevaid töökäske.

    Erivajaduslik

    Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

    Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

    Haridustehnoloogia, Matemaatika

    Harno logo