Keel:
Eesti
Loomise aasta:
2016
Vanusevahemik:
16-20 a
Statistika:
vaadatud 1355 korda
kasutatud 789 korda
lemmikuks märkimisi 0
kollektsiooni lisamisi 0

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Valikaine - usundiõpetus


Õppematerjali tüüp: kodulehekülg
Autor: Kadri Markus, Marvi Ehte
Avaldaja: Kadri Markus
11. Aprill 2016

Eluks pluralistlikus ühiskonnas ja maailmas, kus tuleb kokku puutuda erinevate religioonide ja maailmavaadete esindajatega, muutuvad järjest olulisemaks üksteisemõistmine, respekt, avatus, valmisolek dialoogiks ja koostööks, mille kujunemist toetab religioonialane haridus. Tänapäeval ei eksisteeri religioonid üksteisest isoleerituna. Inimesed lähevad uude riiki, mille kultuuriline taust võib oluliselt erineda ja võõras kultuuris elades on hea, kui oskad end seal kohandada või arvestada sellega kuhu sattusid. Põhiteemad - maailma religioosne mitmekesisus, kristlus, idamaade usud, islam, uususundid. Õppematerjal on koostatud täiskasvanud õppijale valikaine usundiõpetus I ja II kursuse materjali omandamiseks (kokku 70 akadeemilist tundi) gümnaasiumiosas. Teemade valikul on lähtutud sellest, et enamusel õppijatest puuduvad eelnevad teadmised maailma erinevate religioonide kohta. Õppematerjali saab kasutada ka ajaloo, ühiskonnaõpetuse ja kunstiõpetuse õppimisel lisamaterjalina gümnaasiumis.
Võtmesõnad:
 
Valikaine usundiõpetuse õppematerjal on mõeldud iseseisvaks õppimiseks ja usundiõpetuse e-kursuse läbimiseks (I kursus - 35 akadeemilist tundi ja II kursus - 35 akadeemilist tundi). Õppematerjali läbimiseks ja ülesannete lahendamiseks ei ole vaja eelnevaid teadmisi antud õppeaines. Õppematerjalis toodud viis põhiteemat on omavahel seotud ja parema õpitulemuse saavutamiseks tuleks teemad läbida antud järjekorras. Viie põhiteema juures on ära toodud lisamaterjalid, mis on abiks nii materjali omandamisel kui koduste tööde lahendamisel. Põhiteemade juures on testid enesekontrolliks, kus antaks kohest tagasiside. Teste on võimalik lahendada mitu korda. Koduste ülesannete tulemuste kohta saadakse tagasisidet õpetajalt e-maili teel.

  Ajalugu, Ühiskonnaõpetus

  Ajalugu, Bioloogia

  Kunst

  Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

  Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

  Harno logo