Keel:
Eesti
Loomise aasta:
2012
Vanusevahemik:
8-9 a
Statistika:
vaadatud 7288 korda
kasutatud 3717 korda
lemmikuks märkimisi korda
kollektsiooni lisamisi 2

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Abimaterjal korrutustabeli kinnistamiseks


Õppematerjali tüüp: muu, kodulehekülg
Autor: Merlin Kirbits
Avaldaja: Merlin Kirbits
26. November 2011

Kogumik on mõeldud eelkõige 2.-3. klassi õpetajatele, õpilastele ja ka lapsevanematele. Kogumiku materjalid toetavad matemaatika ainekava ühe olulise õpitulemuse saavutamist - õpilane õpib valdama korrutustabelit. Kogumikus leiduva abimaterjali eesmärk on muuta korrutustabeli kinnistamine huvitavamaks ja tulemuslikumaks. Samuti on eesmärk toetada lõimingut teiste õppeainete ja õppekava läbivate teemadega. Kogumik koosneb kuuest erinevast osast: töölehed, veebimängud, õuesõpe, programmid, kasulikud nipid ja kasulikud trikid.
 
Tegemist ei ole terviklahendusega, vaid igaühel on võimalus valida just oma klassile (endale või oma lapsele) kõige sobilikumad korrutustabeli kinnistamise meetodid. Abimaterjal annab võimaluse erinevaid tegevusi omavahel siduda. Näiteks tunni alustamiseks sobib hästi klassis läbi viidav mäng, mis tekitab hea tuju ja annab õpilastele vahetut tagasisidet. Järgmiseks võib lasta täita individuaalselt töölehe ning tunni lõpus anda võimalus põneva veebimängu abil kõikide teadmiste üle kordamiseks. Keelatud ei ole ka tervet tundi arvutiklassis veeta, alguses videosid vaadates ja hiljem drillprogrammide seltsis lõbusalt korrutustabelit õppides. Selle abimaterjali õpijuhend ei anna ette raame, vaid pigem soodustab loovat lähenemist ning erinevate tegevuste integreerimist vastavalt õpilaste vajadustele, võimetele ja soovidele.

    Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

    Algõpetus, Kodundus, Käsitöö

    Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

    Haridustehnoloogia, Matemaatika