Keel:
Eesti
Loomise aasta:
2014
Vanusevahemik:
5-15 a
Statistika:
vaadatud 1267 korda
kasutatud 719 korda
lemmikuks märkimisi 0
kollektsiooni lisamisi 0

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Matemaatika töölehtede komplekt, II osa: arv ja number 6–12 (II arengutase) ja õpetaja juhendmaterjal


Õppematerjali tüüp: muu, harjutus
Autor: Saima Salomon
Avaldaja: Hene Binsol
09. Märts 2015

Töölehtede kogumik “Matemaatika II” on järg kogumikule “Matemaatika  I”. Õppevara on mõeldud õppematerjaliks toimetulekukooli II arengutasemel. Õppevara väljaandmist on toetanud Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine” kaudu. Matemaatika II teemaks on arv ja number 6–12, töölehtede ülesehitus sarnane kogumikus „Matemaatika I” esitatuga. Pildimaterjali valikul on lähtutud Diana Kuntori ja Marju Türnpu orienteerumisõpetuse töö raamatutest „Talv“ (Kirjastus Tea, 2006) ning „Kevad. Suvi” (Kirjastus Tea, 2007). Kogumiku koostamisel on lähtutud toimetulekuõppe olulistest printsiipidest: õpetuse kontsentrilisus ja terviklik õpe, sh ainevaldkondade lõimumine. Töölehtedel esitatav materjal lõimub teiste ainevaldkondadega.
 
Kogumiku “Matemaatika II” teemaks on arv ja number 6–12. Arvu ja numbri teema käsitlemisel on töölehtede ülesehitus sarnane kogumikus “Matemaatika I” esitatuga. Töölehtede täitmise juhised on soovituslikud ning iga töölehe kasutamist võib õpetaja õpilaste arengutaseme järgi varieerida, rakendades õpilastele kõige sobilikumaid töövõtteid. Soovituslikud õpetaja poolsed korraldused on juhendis esitatud kaldkirjas.

  Erivajaduslik

  Alusharidus

  Alusharidus

  Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

  Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

  Haridustehnoloogia, Matemaatika