Keel:
Eesti
Loomise aasta:
2013
Vanusevahemik:
10-11 a
Statistika:
vaadatud 2186 korda
kasutatud 2541 korda
lemmikuks märkimisi korda
kollektsiooni lisamisi 2

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Reisiraha säästmise plaan II


Õppematerjali tüüp: tunnikava, harjutus
Autor: Silja Enok
Avaldaja: Ene Saar
15. September 2013

Õpilased koostavad lihtsa kogumisplaani, planeerides igaks kuuks panka pandava summa suuruse. Tunnis arutletakse õpetaja juhtimisel säästmise, planeerimise ja kulutamise teemadel. Õppematerjal on valminud finantskirjaoskuse õppematerjalide projekti käigus. Õpetaja materjalid ja õpilase tööleht.
 
Töölehte sobib kasutada matemaatikatunnis. Eluliste andmetega tekstülesande lahendamise kaudu arenevad ettevõtlikkuspädevus, väärtuspädevus (salliv suhtumine erinevate matemaatiliste võimetega õpilastesse), sotsiaalne pädevus (vastutustunne pereliikmete ees), õpipädevus (oskus kanda õpitud teadmisi üle sobivasse konteksti), suhtluspädevus (valmisolek esitatud info mõistmiseks, seostamiseks ja edastamiseks).

    Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

    Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

    Haridustehnoloogia, Matemaatika

    Majandus

    Harno logo