Keel:
Eesti
Loomise aasta:
2012
Vanusevahemik:
14-20 a
Statistika:
vaadatud 3062 korda
kasutatud 2340 korda
lemmikuks märkimisi 0
kollektsiooni lisamisi 1

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Hapetele iseloomulikud reaktsioonid


Õppematerjali tüüp: esitlus
Autor: katrinsoika
Avaldaja: Katrin Soika
03. Juuni 2012

9. klassi ainekava kohaselt seostab õpilane omavahel tähtsamate hapete ning happeanioonide valemeid ja nimetusi (HCl, H2SO4, H2SO3, H2S, HNO3, H3PO4, H2CO3, H2SiO3); analüüsib valemite põhjal hapete koostist, eristab hapnikhappeid ja hapnikuta happeid ning ühe- ja mitmeprootonilisi happeid; eristab tugevaid ja nõrku happeid ja seostab lahuse happelisi omadusi H+-ioonidees; kasutab aineklasside vahelisi seoseid ainetevahelisi reaktsioone põhjendades ja vastavaid reaktsioonivõrrandeid koostades (happeline oksiid + vesi, hape + metall, hape + alus, aluseline oksiid + hape, happeline oksiid + alus); korraldab neid reaktsioone praktiliselt; kasutab vajaliku info saamiseks lahustuvustabelit; kirjeldab ja analüüsib mõnede tähtsamate anorgaaniliste ühendite (HCl, H2SO4) peamisi omadusi ning selgitab nende ühendite kasutamist igapäevaelus. Õpilasel peavad 9. klassis meenuma mitmed 8. klassis õpitud teadmised. Seetõttu alustama teemat kordamisega. Samuti on reaktsioonivõrrandite koostamine väga raske ning abstraktne protsess. Sageli on õpetajatel esimestel aastatel raske leida võimalusi erinevate IKT vahendite lõimimisest õppetöösse. Eeltoodust lähtudes loodi slaidide kogumik, milles on esitluse sisukorraks: 1) Hapete olemus 2) Hapete jaotamine 3) Hapete tugevus 4) Harjutus- hapete tunnused 5) Happeline oksiid + vesi 6) Hape + metall: tingimused; video: Mg + HCl; võrrandi olemus, harjutus (võrrandid), harjutuse vastus 7) Hape + alus: võrrandi olemus, harjutus (võrrandid), harjutuse vastus 8) Hape + aluseline oksiid: võrrandi olemus, harjutus, harjutuse vastus 8) Reaktsioonide jada, jada vastused Meid ümbritsevad happed: ohutus, video, argielu 9) Kodune ülesanne 10) Ülesanne ACD/ChemSketch’s (näpunäiteid)
 
Esitlus on mõeldud õpetajale tunni läbiviimise abistamiseks ning näitlikustamiseks. Materjal on osaliselt ka 8. klassi materjali kordav. Õpilastel on sageli raske omandada erinevate reaktsioonivõrrandite koostamist oskust ning seetõttu tuleb antud teemat mitmeid kordi harjutada. Teemat aitavad paremini mõista erinevad animatsioonid mikromaailmast.