Keel:
Eesti
Loomise aasta:
2014
Vanusevahemik:
11-15 a
Statistika:
vaadatud 1856 korda
kasutatud 1754 korda
lemmikuks märkimisi 0
kollektsiooni lisamisi 0

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Veeteemaline materjal "Sinine klassiruum: Labor"


Õppematerjali tüüp: tunnikava, katse, hindamisvahend, harjutus
Autor: Tallinna Vesi
Avaldaja: Liisi Liivlaid
25. Jaanuar 2015

Õppematerjali „Sinine klassiruum“ järjena on III kooliastme reaal- ja looduainete tundide jaoks koostatud uus õppematerjal „Sinine klassiruum: Labor“. Õppematerjali saab kasutada ja otseselt lõimida geograafia, looduõpetuse, bioloogia, keemia ja füüsika tundidega, kuid edukalt saaks kaasata ka sotsiaalaineid ja keeli. "Sinine klassiruum: Labor" on üles ehitatud pööratud klassiruumi põhimõtetele: enne tutvu materjaliga, siis mõtle läbi ja katseta. Sellega seame rõhu just praktilistele tegevustele ja isetegemisele, et noored saaksid oma silmaringi laiendada ja luua seoseid nö päris eluga.
 
Materjal sisaldab nelja olulisemat teemat, mille puhul on olemas tunni edukat planeerimist toetav tunnikava õpetajale ning põnevad töölehed õpilastele. Lisaks on materjali lõpus toodud hindamislehed, millega õpilased saavad hinnata oma grupitöö tulemusi.

  Geograafia

  Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

  Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

  Keemia

  Füüsika

  Harno logo