Keel:
Eesti
Loomise aasta:
2014
Vanusevahemik:
17-20 a
Statistika:
vaadatud 6010 korda
kasutatud 3377 korda
lemmikuks märkimisi 0
kollektsiooni lisamisi 0

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Elu keemia üldfailid (gümnaasiumi valikkursus)


Õppematerjali tüüp: kursus, tunnikava, harjutus, esitlus
Autor: Eesti Teadusagentuur, Käesoleva õppematerjali on loonud Tartu Ülikooli ja RK Hariduse MTÜ (Tallinna Reaalkooli) ühendmeeskond: Erki Enkvist, Laura Herm, Darja Lavõgina, Uno Mäeorg, Ago Rinken, Tavo Romann, Kaido Viht, Indrek Viil ja Andrus Kangro, Martin Saar, Kersti Veskimets.
Avaldaja: Katrin Saart
11. Juuni 2014

Valikkursuse "Elu keemia" õppekomplektis on valikkursuse üldosa, õpik, õpilaste töölehed ja e-kursus Moodle keskkonnas, kus on olemas kõik õpetajamaterjalid ja lisamaterjalid. E-kursus on kättesaadav Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) Moodle’i e-õppe keskkonnas http://moodle.e-ope.ee üldhariduskoolide kategoorias „Gümnaasiumi valikkursused” või siseneda külalisena lingi kaudu https://moodle.hitsa.ee/course/index.php?categoryid=511 Kui vajate Moodles ligipääsu õpetaja rollis, saatke palun kursuse link koos e-posti aadressiga, millega olete moodle kasutajaks registreerunud aadressile: argo.ilves@hitsa.ee ja lisage ka põhjus, mis eesmärgil kursusele ligipääsu vajate. Kursuse juurde kuuluvad ka 3D molekulide mudelid http://www.chemicum.com/zoo/elukeemia.html
 
Elu keemia kursuse jooksul tutvutakse organismide toimimise keemilis-füüsikaliste alustega, biomolekulide (sahhariidid, lipiidid, valgud, nukleiinhapped) ning nende ehituse eripäraga (stereoisomeeria). Ühtlasi selgitatakse ensüümkatalüüsi põhimõtet ning selle vältimatut tähtsust elurites toimuvate reaktsioonide seisukohalt. Õpitakse tundma metabolismiskeeme ning pööratakse tähelepanu ainevahetuse energeetikale. Arutatakse elu füüsikalise keemia sõlmküsimusi ning analüüsitakse keemilise info edastamist ja vahetamist looduses. Käesoleva õppematerjali on loonud Tartu Ülikooli ja RK Hariduse MTÜ (Tallinna Reaalkooli) ühendmeeskond: Erki Enkvist, Laura Herm, Darja Lavõgina, Uno Mäeorg, Ago Rinken, Tavo Romann, Kaido Viht, Indrek Viil ja Andrus Kangro, Martin Saar, Kersti Veskimets. Kursust piloteeriti 2013. aastal Gustav Adolfi Gümnaasiumis, Tallinna Reaalkoolis, Jõgeva Ühisgümnaasiumis ning Nõo Reaalgümnaasiumis. Õppematerjalid on valminud Eesti Teadusagentuuri programm TeaMe raames ning rahastatud Euroopa Sotsiaalfondist. TeaMe on teadust ja tehnoloogiat populariseeriv programm, mille üheks eesmärgiks on uute loodus-, täppis- ja tehnikateaduste valdkonna õppematerjalide väljatöötamine üldhariduskoolile. Lisainfo: www.etag.ee/teame.

    Keemia

    Ajalugu, Bioloogia

    Bioloogia

    Harno logo