Keel:
Eesti
Loomise aasta:
teadmata
Vanusevahemik:
7-15 a
Statistika:
vaadatud 4848 korda
kasutatud 1901 korda
lemmikuks märkimisi 0
kollektsiooni lisamisi 0

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Akrobaatika


Õppematerjali tüüp: kodulehekülg
Autor: Ülle Tammela
Avaldaja: Jaanika
26. Juuni 2009

Akrobaatika koduleheküljel olev materjal on abiks I, II ja III kooliastme akrobaatika tunni ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Koduleheküljel on kolm tunnikonspekti koos metoodiliste materjalidega, näitlike vahenditega ja õpilastele mõeldud töölehtedega. Õpilaste töölehed on kasutatavad nii veebipõhiselt kui ka paberkandjal. Akrobaatiliste mõistete paremaks õpetamiseks on slaidiprogramm, mida saad vajadusel kasutada teema sissejuhatuseks või kordamiseks. Salidiprogrammis esitatud pildid aitavad õpilasel paremini mõista harjutuse õiget sooritust ja meelde jätta harjutuse nime. Esitlust „Paarisharjutused„ ja videot „Akrobaatilise suunitlusega liikumisvormid“ võiks kasutada tunni näitlikustamisvahendina, mille järgi õpilased sooritavad harjutusi (kasutada tunnis harjutuste soorituse demonstreerimisel). Töölehed on õpilasele enesekontrolli harjutusteks. Veebipõhiselt töölehtede täitmiseks peaks õpilastele esmalt selgitada töövõtteid, õpetama selgeks käsud ning tegevused erinevate ülesannete täitmisel (liikumine ühelt ülesandelt teisele, lahenduse kontrollimine, abi saamise võimalus jne.) Mais 2009 Koolielu konkursile "Märka ... meie ümber" esitatud töö. I koht
 
Akrobaatiliste mõistete paremaks õpetamiseks on slaidiprogramm, mida saad vajadusel kasutada teema sissejuhatuseks või kordamiseks. Salidiprogrammis esitatud pildid aitavad õpilasel paremini mõista harjutuse õiget sooritust ja meelde jätta harjutuse nime. Esitlust „Paarisharjutused„ ja videot „Akrobaatilise suunitlusega liikumisvormid“ võiks kasutada tunni näitlikustamisvahendina, mille järgi õpilased sooritavad harjutusi (kasutada tunnis harjutuste soorituse demonstreerimisel). Töölehed on õpilasele enesekontrolli harjutusteks. Veebipõhiselt töölehtede täitmiseks peaks õpilastele esmalt selgitada töövõtteid, õpetada selgeks käsud ning tegevused erinevate ülesannete täitmisel (liikumine ühelt ülesandelt teisele, lahenduse kontrollimine, abi saamise võimalus jne.).

    Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

    Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

    Kehaline kasvatus

    Harno logo