Keel:
Eesti
Loomise aasta:
2012
Vanusevahemik:
13-20 a
Statistika:
vaadatud 2295 korda
kasutatud 3687 korda
lemmikuks märkimisi 0
kollektsiooni lisamisi 3

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Kare vesi


Õppematerjali tüüp: esitlus
Autor: katrinsoika
Avaldaja: Katrin Soika
10. Juuni 2012

Õppekava kohaselt kirjeldab ja analüüsib 9. klassi õpilane mõnede tähtsamate anorgaaniliste ühendite (H2O, CO, CO2, SiO2, CaO, HCl, H2SO4, NaOH, Ca(OH)2, NaCl, Na2CO3, NaHCO3, CaSO4, CaCO3 jt) peamisi omadusi ning selgitab nende ühendite kasutamist igapäevaelus; ning analüüsib peamisi keemilise saaste allikaid ja saastumise tekkepõhjusi, saastumisest tingitud keskkonnaprobleeme (happesademed, raskmetallide ühendid, üleväetamine, osoonikihi lagunemine, kasvuhooneefekt) ja võimalikke keskkonna säästmise meetmeid. Teemat kare vesi on hea käsitleda kokkuvõtlikult anorgaaniliste ühendite omaduste üldistamiseks ning siduda see ka looduslike igapäevaste ja looduslike protsesside tutvustamisega (karstinähtused, ioniidid, veekogude kinnikasvamine- seos ka väetamisega; lahustuvus). Andekamatele õpilastele oleks hea selgitada ka vesiniksoola olemust ning tekkepõhjuseid. Teema katlakivi on õpilastele tuntud ning seda on võimalik jälgida kodus ka igapäevaselt. Eelnevast lähtudes on loodud slaidikogumik mille sisukord on järgnev: Sissejuhatus- vesi: 1) Loodusliku vee jaotamine 2) Probleem: kareda vee omadused (vastus; pesuvahendi molekuli ehitus; pesupesemise põhimõte (1;2)) 3) Mööduva karedusega vee tekkimine 4) Karstikoopad (pildid, võrrand) 5) Katlakivi tekkimine (selgitus, võrrand) 6) Katlakivist vabanemine (video) 7) Katlakivi ja lubjakivi olemus (selgitus, pildid, videod: katlakivist vabanemine) 8) Kaltsiumkarbonaadi tekitamine Jäävast karedusest vabanemine (lahustuvus tabel) 9) Kodune ülesanne 10) Vesiniksoola olemus (kirjeldus, animatsioon)
 
Antud esitlus on mõeldud koolis kasutamiseks ja näitlikustamiseks. Esitlusse on proovitud lisada pilte ja animatsioone nii, et õpilase jaoks oleks tund vaheldusrikas. Kindlasti on vajalikud ka õpetajapoolsed selgitused ning eelnevalt valmis pandud laboratoorsete tööde vahendid. Andekamate õpilaste korral oleks hea siduda teemasse ka praktiline töö: karbonaatse vee kareduse määramine tiitrimisel.