Keel:
Eesti
Loomise aasta:
2010
Vanusevahemik:
19-20 a
Statistika:
vaadatud 1806 korda
kasutatud 809 korda
lemmikuks märkimisi 0
kollektsiooni lisamisi 0

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Laste arendamine ja õpetamine didaktiliste mängude abil. Eripedagoogi käsiraamat.


Õppematerjali tüüp: tekst, teabeallikas
Autor: Jelena Strebeleva
Avaldaja: Hene Binsol
24. Märts 2015

Materjal on mõeldud eripedagoogidele, kasvatajaile, koolieelsete erilasteasutuste juhatajatele, metoodikutele, alushariduse ja eripedagoogika üliõpilastele, aga ka lapsevanemaile, kelle laste arengus on probleeme. Vaimse arengu probleemide puhul on oluline võimalikult varane sekkumine, mille abil saab ennetada lapse arengus tekkida võivaid teiseseid probleeme. Probleemse arenguga lapsed vajavad eriti läbimõeldud ja sihikindlat õpetamist. Nad ei omanda sotsiaalseid oskusi spontaanselt, varases eas eriti. Teadlased on arenguprobleemidega laste puhul esmajoones märganud huvi puudumist ümbritseva vastu. Sellepärast on nende laste õpetamisel ja kasvatamisel eriline roll tunnetustegevuse arendamisele suunatud tegevustel. Tähtis koht on didaktilistel mängudel, millele siinne raamat on pühendatud. Mõned raamatusse koondatud mängud on võetud koolieelse kasvatuse metoodilistest juhenditest, kuid nende mängude eesmärgid, sisu ja metoodika arvestavad arenguprobleemidega laste arengu, õpetamise ja kasvatamise omapära. Raamatu väljaandmist eesti keeles on toetanud Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik programmi “Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine” kaudu.
 
Koolieelses õppeasutuses on lapse arendamise peamiseks vormiks täiskasvanute juhitud organiseeritud tegevused. Tegevusi korraldavad õpetajad ja eripedagoogid õppekava alusel. Õppekava materjali omandamine sõltub õpetusmeetodite valikust. Iga pedagoog peab hästi tundma arengupsühholoogiat, teadma arengu võimalikke kõrvalekaldeid, mis on iseloomulikud eri probleemidega lastele. Tingimata on vaja kasutada metoodilisi võtteid, mis äratavad laste tähelepanu ja tekitavad neis huvi toimuva vastu. Arenguprobleemidega lapsed on passiivsed, nad ei taha esemete ega mänguasjadega tegeleda. Täiskasvanute hooleks on pidev positiivse hoiaku kujundamine eelseisva tegevuse vastu. Didaktilised mängud ongi koostatud seda eesmärki silmas pidades.

    Erivajaduslik

    Alusharidus

    Alusharidus